This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Actualiteiten, september 2013

Fiduciaire Actualiteiten - nr. 8


DOWNLOAD  

Het nummer van september, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Investeer voor één (laatste?) keer in belastingen! 10% bij inlijving van reserves in kapitaal?

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogd naar 25 %. Het 10 % tarief blijft bijgevolg van toepassing op uitkeringen tot 30 september 2014.

Het eenheidsstatuut: iedereen bediende? Of toch niet? Korte samenvatting van het compromisvoorstel.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de sociale partners werkten net voor de door het Grondwettelijk Hof vooropgestelde deadline van 8 juli 2013 een compromisvoorstel uit over het eenheidsstatuut. Wat is nu definitief, wat is nog te verwachten en welke actiepunten dient u als werkgever op vandaag te ondernemen?

In het kort:

  • Verlaagde roerende voorheffing op dividenden van nieuw uitgegeven aandelen van kmo’s
  • Betaling in contanten beperkt tot 5.000 EUR, straks tot 3.000 EUR
  • Wat als ik bijverdien als gepensioneerd zelfstandige in 2013?

Vraag en antwoord:

  • Wat kan ik in mindering brengen van mijn belastingen in 2013?


Gepubliceerd op 23/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site