This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Dialoog, nummer 7

In dit nummer


DOWNLOAD  
'Do-it-yourself' sector

Sinds enkele jaren is de do-it-yourself sector volop in beweging. Réginald de Woot (Mr. Bicolage) en Maryse Van Vinckenroye (Brico) vertellen over hun ervaringen.

Private equity

De rol van private equity in de oprichting en verkoop van een bedrijf. Een gesprek met Bernard De Brabandere (Devagel) en Wies Dewaele (Fivanco).

Patrimoniumvennootschap

Zowel bij het structureren van immateriële vaste activa, als van industrieel onroerend goed. 

Retentiebeleid binnen de kmo

Wat is de beste aanpak voor uw kmo om uw personeel te behouden? Hoe kan u uw sleutelfiguren binden aan uw kmo? We vroegen het aan drie specialisten.

Tax 'footprint'

Het begrip ‘ecologische voetafdruk’ is sinds enkele jaren brandend actueel. Sinds kort maakt ook de ‘fiscale voetafdruk’ of ‘tax footprint’ opgang in het bedrijfsleven.

Financieringsmodellen voor uw kmo

Cash management ook in uw kmo. Factoring terug van weggeweest.

 

75 jaar Deloitte Fiduciaire feestprogramma in beeld

 

 Download pdf

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site