This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Verkoopt u aan particulieren? Is uw (digitaal) dagontvangstenboek in orde?

Auteur: Tillo Mestdagh, Tax & Legal Services

Voor alle handelingen waarvoor u als belastingplichtige geen factuur moet uitreiken (en waarvoor u dit effectief niet doet) moet u de ontvangsten, per bedrijfszetel, inschrijven in een dagboek.

Dit dagboek dient, per bedrijfszetel, bijgehouden te worden op deze bedrijfszetel zelf, evenals de verantwoordingsstukken. De inschrijving van deze dagontvangsten moet gebeuren per dag en per tarief voor een totaal inclusief btw. Bij een levering waarvan de prijs meer bedraagt dan 250 EUR, btw inclusief, dient er een afzonderlijke inschrijving te gebeuren.

U kunt ontslagen worden van deze verplichting indien u gebruik maakt van de specifieke beslissing betreffende de bijzondere opmaak en digitale bewaring van kastickets.

Wanneer u over meerdere vestigingen beschikt, moet u daarnaast ook een centralisatiedagboek bijhouden op de plaats waar de boekhouding zich bevindt. Op het einde van elke aangifteperiode moet u in dit centralisatiedagboek per btw-tarief de totale maatstaf van heffing inschrijven van alle dagboeken van ontvangsten.

U hebt de keuze om het dagontvangstenboek ofwel op papier ofwel op digitale wijze bij te houden. Wanneer er echter minstens 1 dagontvangstenboek digitaal wordt bewaard, moet u het centralisatiedagboek ook op digitale wijze bijhouden.

Bij een papieren dagboek moet u dit doen in de vorm van een register met genummerde bladeren en in geen geval op losse bladeren. Bij een digitale bewaring moet u 2 stappen volgen:

  1. Naast de inschrijving van de dagontvangsten moet u ook het totaal vermelden, per onderscheiden btw-tarief, van de voorafgaande gecumuleerde ontvangsten.
  2. De vermelde bedragen moet u beveiligen met een geavanceerde digitale handtekening.

Het niet bijhouden van deze dagboeken wordt bij een eerste overtreding gesanctioneerd met een boete van 500 EUR, te vermeerderen bij latere overtredingen tot een boete van maximaal 2.500 EUR.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site