This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Nieuwe fiscale richtlijn inzake fiscaal misbruik bij de planning van uw vermogen

Auteur: Dominique De Bie, Tax & Legal Services

Met ingang van 1 juni 2012 heeft de fiscus de wettelijke mogelijkheid om een louter fiscaal geïnspireerde vermogensplanning te sanctioneren. Een omzendbrief van juli 2012 gaf aan welke planningstechnieken zeker wel, en welke zeker niet als fiscaal misbruik zouden worden gesanctioneerd. In antwoord op een aantal terechte kritieken kwam de fiscus recent gedeeltelijk terug op zijn eerste standpunt. Een nieuwe omzendbrief van 10 april 2013 die de oude vervangt, versoepelt, verstrengt en licht toe.

  • De nieuwe fiscale omzendbrief is soepeler dan de vorige wat betreft de planningen via testament, aangezien deze niet langer het risico lopen om te worden gekwalificeerd als fiscaal misbruik.
  • De fiscus treedt strenger op dan voordien met betrekking tot onroerend goed afkomstig uit de huwgemeenschap dat door het overlijden van een van de echtgenoten voor de helft in volle eigendom en voor de helft in vruchtgebruik toebehoort aan de langstlevende echtgenote. Indien de langstlevende ten voordele van haar kinderen (blote eigenaars) afstand doet van haar helft in vruchtgebruik en hen de andere helft in volle eigendom schenkt, is er sprake van fiscaal misbruik en zullen schenkingsrechten verschuldigd zijn op het geheel.
  • De fiscus is duidelijker dan aanvankelijk waar hij aangeeft waarom bepaalde planningstechnieken fiscaal misbruik kunnen uitmaken en hoe deze concreet zullen worden gesanctioneerd.

Voor het overige blijft alles bij het oude. De gesplitste aankoop van goederen, waarbij ouders het vruchtgebruik verwerven en hun kinderen de blote eigendom, wordt in de nieuwe omzendbrief weliswaar weggelaten van de zogenaamde “black list” van verdachte rechtshandelingen. Het blijft evenwel een te vermijden planningstechniek. Om taxatie bij het overlijden van de ouders te vermijden, is immers cruciaal dat de kinderen kunnen aantonen dat zij hun aandeel in het blote eigendomsrecht met eigen middelen hebben gefinancierd. Met ingang van 1 september 2013 zal de fiscus een voorafgaande schenking van de daartoe nodige gelden door de ouders aan de kinderen niet meer als voldoende bewijs aanvaarden.

Conclusie: de nieuwe omzendbrief heeft de beperkte verdienste het licht weer op groen te zetten voor planning via testament en duidelijkheid te scheppen omtrent de verboden fiscale motieven.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site