This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Hoe is uw spaargeld en dat van uw vennootschap gewaarborgd?

Auteur: Pieter Verraes, Fiduciaire

Wat is er precies gewaarborgd binnen de regeling van 100.000 EUR?

Het totaal van uw zichtrekeningen, spaarboekjes, kasbons (op naam, gedematerialiseerd of op effectenrekening aangehouden) en termijnrekeningen is tot 100.000 EUR per bank en per persoon gewaarborgd. Dit geldt enkel voor rekeningen in munten uit de EER (bv. WEL EUR en pond en NIET dollar en yen). Daarnaast zijn spaarverzekeringen (TAK 21) afzonderlijk gewaarborgd tot eveneens 100.000 EUR per instelling en per persoon.

De depositogarantie biedt uiteraard geen bescherming tegen nieuwe belastingen op spaargelden die worden ingevoerd (bv. stijging roerende voorheffing, afschaffing of wijziging van de vrijstelling van roerende voorheffing op intresten tot 1.880 EUR bij spaarboekjes).

Volgende zaken zijn NIET gewaarborgd bij een eventueel faillissement van de bank:

  • saldo op rekeningen boven de 100.000 EUR
  • saldo op TAK 21 boven de 100.000 EUR
  • kasbons aan toonder
  • rekeningen in niet-EER-munten.

Volgende zaken behoren niet tot het vermogen van de bank zelf. U blijft dus eigenaar van deze effecten ongeacht wat er met de bank gebeurt:

  • obligaties (behalve obligatie van de bank zelf)
  • aandelen (behalve aandelen van de bank zelf)
  • beleggingsfondsen.

Hoe wordt de waarborg berekend als ik getrouwd/samenwonend ben en/of kinderen heb?

Gezamenlijke rekeningen worden in gelijke delen toegeschreven aan de medehouders. Tegoeden van minderjarigen zijn op dezelfde manier gedekt als deze van meerderjarigen.

Geldt de waarborg ook voor mijn vennootschap?

Enkel vennootschappen die gehouden zijn een verkort schema van hun jaarrekening neer te leggen genieten van de depositogarantie op de bovenvermelde producten.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site