This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Wanneer worden herstel- en renovatiewerken aan 6 % btw onderworpen?

Auteur: Gert Heemeryck, Tax & Legal Services

Dergelijke werken worden aan 6 % btw onderworpen als:

  • de werken aan een woning gebeuren die hoofdzakelijk dan wel uitsluitend als privéwoning wordt gebruikt.
  • de woning minstens 5 jaar in gebruik is. Deze voorwaarde is vervuld vanaf het vijfde kalenderjaar dat volgt op de datum dat de eerste ingebruikname van de woning plaatsvond. Stel dus dat u in 2013 een renovatie van u privéwoning wil doorvoeren: het verlaagde tarief komt in deze situatie slechts in aanmerking als uw woning voor het eerst in gebruik werd genomen voor 1 januari 2009.
  • de werken verstrekt en worden gefactureerd aan de eindverbruiker. Dit is in de eerste plaats de eigenaar van het onroerend goed, doch komt de persoon die een recht van genot op de woning heeft in aanmerking voor het verlaagd tarief, men denke hier in eerste instantie aan de huurder. De maatregel is bovendien zowel van toepassing op een hoofdverblijf als op een tweede verblijfplaats, zolang het privégebruik kan worden aangetoond.
  • de werken worden uitgevoerd door een aannemer, inclusief de materialen die hij gebruikt. De loutere levering van bouwmaterialen daarentegen is niet voldoende; dit geldt ook indien u als doe-het-zelver materialen koopt om zelf de werken uit te voeren. Sinds juni 2010 is het irrelevant of de aannemer die de werken uitvoert officieel geregistreerd werd als aannemer.

Belangrijk is dat een attest wordt opgemaakt waaruit blijkt dat de woning aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit attest dient blijvend aan de factuur te worden gehecht.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site