This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Het Ervaringsfonds

Auteur: Leen Maes, Tax & Legal Services

Dit fonds biedt werkgevers die de arbeidsomstandigheden van 45-plussers verbeteren via allerhande projecten, een toelage. Enkel de gerichte initiatieven die kaderen in een leeftijdsbewust personeelsbeleid en die onmiddellijke en directe verbeteringen met zich meebrengen, komen hiervoor in aanmerking.

Ook het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meetinstrumenten, levert een toelage op. Het Ervaringsfonds biedt hiervoor zelf een vragenlijst aan, de ‘Vragenlijst over Werkbaarheid’. Dit geeft u de mogelijkheid de werksituatie in uw organisatie in kaart te brengen. Tevens vindt u een document op basis waarvan u de verzamelde gegevens van de werknemers kan interpreteren. Aan de hand van de antwoorden van iedere werknemer, alsook met de hulp van de deskundigen van het Ervaringsfonds zelf, kan u daarna een project opstarten.

Meer informatie is te vinden op www.ervaringsfonds.be.


Gepubliceerd op 24/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site