This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Competentiematrix – hoe kan ik morgen (nog) een optimaal verloningssysteem hanteren?


DOWNLOAD  

Auteur: Anne-Line Servaes & Mieke van den Bunder, Tax & Legal Services

“Wat is de impact van het eenheidsstatuut arbeider - bediende?”, “Hoe behoud/verhoog ik de productiviteit?”, “Wat met de loonnorm?”, “Wat zal het kosten als we met z’n allen langer moeten werken?”.

Om een antwoord te vinden op deze vragen zal iedere ondernemer moeten nadenken over een totaal beloningspakket/-mix waarbij als eerste wordt nagedacht over een vernieuwd organigram van de personeelsgroep. Nadenken over de vraag over welke competenties de betrokkene moet beschikken binnen de onderneming om een bepaalde functie uit te oefenen wordt noodzakelijk, ook bij kmo’s.

Technische competenties (theoretische en/of praktische kennis die nodig is om een job goed uit te oefenen) en gedragsgerichte competenties (omgaan met informatie, taken, medewerkers, relaties, het eigen functioneren) zullen in kaart gebracht moeten worden, om u als ondernemer toe te laten op basis daarvan de afdelingen (management, sales, boekhouding, productie, ...) van uw onderneming opnieuw te definiëren. Binnen die afdelingen zullen high potentials, experts, trouwe medewerkers, mensen die goed meedraaien en minder goede krachten kunnen benoemd worden. Daar kan u een gepast verloningssysteem op enten waar u zowel de intrinsieke als extrinsieke elementen in moet valoriseren.

Pas dan zal u binnen uw onderneming “groepen” kunnen definiëren, objectiveren en een op maat van uw onderneming totaal beloningspakket/-mix kunnen uitwerken.

Figuur: zie bijlage.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site