This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Aangekondigde controleacties van de fiscus

Auteur: Sam Herreman, Tax & Legal Services

De fiscale administratie heeft op haar website een lijst gepubliceerd van de zaken waaraan zij extra aandacht zal besteden bij fiscale controles.

De lijst vermeldt volgende aandachtspunten:

  • niet-indiening van aangiften (nultolerantie voor alle belastingen);
  • splitsing van eigendomsrecht (fiscaal misbruik van het vruchtgebruik om personenbelasting of vennootschapsbelasting te ontwijken);
  • verrekenprijzen (berekening en facturatie);
  • misbruik van vennootschapsstructuren (om personenbelasting te ontwijken);
  • horeca (controle van o.a. btw-tarieven en omzet);
  • buitenlandse vennootschappen actief in de bouwsector (controle van o.a. bedrijfsvoorheffing op lonen en van de aanwezigheid van een vaste inrichting);
  • gebrek aan samenhang tussen de aangiftegegevens van rechtspersonen.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site