This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Privégebruik van lichte vrachtwagens: hoe de btw-aftrek berekenen?

Auteur: Lore Germonpré, Tax & Legal Services

Vanaf 01/01/2013 zijn de nieuwe aftrekbeperkingen inzake gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen definitief in werking getreden. Bij gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen moet de btw van in het begin beperkt worden a rato van het privégebruik.

In beslissing n° ET 119.650/3 dd. 11/12/2012 werden 3 methoden uitgewerkt om praktisch het percentage privégebruik te berekenen voor bedrijfswagens die zonder vergoeding ter beschikking werden gesteld voor privédoeleinden.

Lichte vrachtwagens

Volgens de beslissing n° ET 119.650/3 moet er een onderscheid worden gemaakt tussen:

  • De ‘echte’ lichte vrachtwagens (bedoeld in artikel 4 §2 WIGB)
    • Pick-ups met enkele cabine met ten hoogste 2 plaatsen naast die van de bestuurder (maximaal toegelaten massa vracht < 3.500 kg – open laadbak)
    • Pick-ups met dubbele cabine met ten hoogste 6 plaatsen naast die van de bestuurder (maximaal toegelaten massa vracht < 3.500 kg – open laadbak)
    • Bestelwagens met enkele cabine met ten hoogste 2 plaatsen naast die van de bestuurder (maximaal toegelaten massa vracht < 3.500 kg – afgesloten laadruimte die voldoet aan bepaalde voorwaarden)
    • Bestelwagens met dubbele cabine met ten hoogste 6 plaatsen naast die van de bestuurder (maximaal toegelaten massa vracht < 3.500 kg – afgesloten laadruimte die voldoet aan bepaalde voorwaarden)
  • De andere ‘valse’ lichte vrachtwagens (vb. monovolume)

Het bepalen van het privégebruik van lichte vrachtwagens

In beslissing ET 119.650/3 werd initieel bepaald dat hoewel de ‘echte’ lichte vrachtwagens uitgesloten zijn van de 50% aftrekbeperking, zij bij gemengd gebruik toch vallen onder toepassing van de uitgewerkte regeling ( de 3 alternatieve methodes voor het berekenen van het % privégebruik).

In overleg met de bouwsector werd door staatssecretaris Hendrik Bogaert nu meegedeeld dat er beslist is om het beroepsgebruik van de ‘echte’ lichte vrachtwagens vast te stellen op basis van feitelijke omstandigheden (net zoals bij de zware vrachtwagens) en niet op basis van één van de drie opgelegde methodes. Door de Administratie zal in samenwerking met de betrokken sectoren criteria worden uitgewerkt om deze ‘feitelijke omstandigheden’ te kunnen bepalen.

Het privégebruik van andere ‘valse’ lichte vrachtwagens dient nog steeds te worden bepaald op basis van de 3 methodes zoals opgenomen in beslissing n° ET 119/650/3.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site