This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Strategische Transformatiesteun (STS)

Vervangt de vroegere Strategische investerings- en opleidingssteun (SIOS) vanaf 1/10/2013

Wat verandert er concreet?

 • Er wordt geen punten systeem meer gebruikt waarbij een aanvrager minstens 50/100 diende te behalen.
 • Er zijn geen vereisten meer met betrekking tot toegetreden zijn tot het benchmarkconvenant of auditconvenant.
 • De vroegere instapdrempel van 8 mio euro voor investeringssteun is verlaagd.
 • Niet alleen individuele ondernemingen maar ook groepen van ondernemingen kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.
 • De steun zal gerichter ingezet worden. Het moet gaan om een omvangrijk transformatieproject dat in belangrijke mate bijdraagt tot de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen, waarbij het kan gaan om:
  • investeringen in strategische clusters en leadplants in Vlaanderen;
  • het ondersteunen van de internationale doorgroei van innovatiegerichte KMO's in Vlaanderen;
  • het ondersteunen van transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

Wat blijft behouden?

 • Enkel bedrijven met een aanvaardbare NACE code komen in aanmerking (zelfde als vroeger).
 • Alle KMO’s komen zowel voor opleidingen als investeringen in aanmerking. Grote ondernemingen komen voor investeringssteun enkel in aanmerking in specifieke regio’s (zelfde als vroeger), voor opleidingssteun echter komt heel Vlaanderen in aanmerking.
 • Deze steun is enkel van toepassing in het Vlaamse Gewest en staat dus open voor alle ondernemingen met een exploitatiezetel in Vlaanderen die investeren in Vlaanderen.

Instapdrempels

Over een periode van drie jaren moeten de in aanmerking komende opleidingskosten en het in aanmerking komende investeringsbedrag minstens gelijk zijn aan de volgende instapdrempels:

Project ingediend door Minimale opleidingskosten Minimaal investeringsbedrag
een individuele kleine onderneming (ko) € 100.000 € 1 miljoen
een individuele middelgrote onderneming (mo) € 200.000 € 2 miljoen
een individuele grote onderneming (go) € 300.000 € 3 miljoen

samenwerkende ondernemingen, allemaal ko's
€ 300.000 € 3 miljoen
samenwerkende ondernemingen, waaronder minstens één mo € 400.000 € 4 miljoen
samenwerkende ondernemingen, waaronder minstens één go € 700.000 € 7 miljoen


Enkel de investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject komen in aanmerking. De waarde van de investering in grond is niet subsidiabel, alsook getrokken materieel voor goederenvervoer over de weg voor derden (tenzij dit materieel bestemd is voor gecombineerd vervoer waarbij verschillende transportmodi betrokken zijn).

Steun

De steun wordt opgesplitst in een basissteun (voor het transformatieproject) en een bonussteun (voor de creatie van bijkomende tewerkstelling):

 • De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen. De basissteun wordt geplafonneerd op maximum € 1 miljoen per onderneming.
 • De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun (dit betekent dus max. 5% extra steun voor opleidingen en max. 2% extra steun voor investeringen). De hoogte van de bonussteun hangt af van de tewerkstellingstoename die verbonden is aan het transformatieproject en gedurende minstens 2 jaar kan aangehouden worden.

Evaluatiecriteria

Samen met het dossier dient een transformatieplan ingediend te worden waarin de invulling van de criteria aangetoond wordt. Kernvragen bij de beoordeling zijn:

 • Vormt het project een innovatieve, marktgerichte (internationalisering) en duurzame oplossing?
 • Is er een transformatie-effect op ondernemingsniveau, een scharnierpunt/-moment?
 • Is er een transformatie-effect voor het economisch weefsel (interne en externe waardeketen)?
 • Is de onderneming in staat het project te behe(e)r(s)en?

De parameters van de transformatie voor het project zijn:

 • innovatie;
 • internationalisering;
 • verduurzaming.

Het project  zet de onderneming op een nieuw groeipad met sterke positieve effecten op omzet, export, werkgelegenheid en toegevoegde waarde en de transformatie van de onderneming is duidelijk gedragen door een combinatie van het innovatie, internationalisering en het verduurzamingsluik.

Kwaliteit en management van het transformatieproject is een bijkomende transversale parameter die dient om het projectmanagement te beoordelen zodat een goede uitvoering kan gegarandeerd worden. Zo komt men tot zeven parameters:

Niveau Subniveau Parameter
Porjectniveau Innovatie A.1
  Internationalisering A.2
  Verduurzaming A.3
Impact op de onderneming   B
Impact op de Vlaamse economie Intern C.1
  Extern C.2
Kwaliteit en management   D


Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type van de onderneming. Voor kleine, respectievelijk middelgrote entiteiten zijn de beoordelingscriteria minder streng.

Voor meer informatie zie: http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-transformatiesteun


Gepubliceerd op 29/10/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site