This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Gelijkschakeling schenkings- en successierechten voor niet-gemeenschappelijke kinderen?

Auteur: Nathalie Seppion, Tax & Legal Services

Volgens artikel 50 Wetboek Successierechten (Vlaams Gewest) erven de stiefkinderen van hun stiefouder aan dezelfde successietarieven als de tarieven van toepassing tussen ouders en kinderen. Men maakt daarbij geen onderscheid tussen de volgorde van overlijden. Ongeacht of de stiefouder voor of na de natuurlijke ouder overlijdt, erft het stiefkind van de stiefouder aan de tarieven waaraan onder meer ook natuurlijke kinderen erven (opklimmend 3%, 9% en 27%; afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap).

En wat als de natuurlijke ouder niet gehuwd is met zijn/haar partner, maar ermee samenwoont? In dat geval maakt het wel uit wie als eerste overlijdt. Overlijdt de niet-ouder als eerste, dan geldt nog steeds de gelijkschakeling met het tarief in rechte lijn. Als de natuurlijke ouder reeds is overleden, en daarna erven zijn/haar kinderen van de destijds samenwonende partner van de natuurlijke ouder, dan gelden echter de tarieven van toepassing ‘tussen vreemden’ (opklimmend 45%, 55% en 65%).

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 20 december 2012 geoordeeld dat deze redenering achter artikel 50 W.Succ. het gelijkheidsbeginsel schendt. Aangezien dit artikel 50 W.Succ. niet nietig, maar ‘slechts’ in dit concreet geval strijdig werd verklaard met het gelijkheidsbeginsel, lijkt een wetswijziging de beste oplossing.

Dit ligt in de lijn van de geplande modernisering van het schenkings- en successierecht, die de Vlaamse overheid voor ogen heeft. Nieuw samengestelde gezinnen vormen immers intussen een belangrijke groep in onze maatschappij. De voornaamste geplande wijziging zou de gelijkschakeling van de schenkingsrechten tussen niet-gemeenschappelijke kinderen en natuurlijke kinderen zijn. Als u tijdens uw leven al een deel van uw vermogen wegschenkt aan de kinderen van uw partner, dan betalen zij momenteel hogere schenkingsrechten dan natuurlijke kinderen. Een gelijkschakeling van deze tarieven wordt in het najaar verwacht.

We geven nog mee dat de al dan niet fiscale gelijkschakeling van stiefkinderen in de successierechten, geen impact heeft op het wettelijk erfrecht van niet-gemeenschappelijke kinderen. Aangezien stiefkinderen geen wettelijk erfrecht hebben, is een expliciete wilsuiting (bv. bij testament) vereist opdat zij iets zouden erven van hun stiefouder.


Gepubliceerd op 01/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site