This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Vakantieregeling btw 2013

Auteur: Bert Guenter, Tax & Legal Services

Naar analogie met voorgaande jaren, wordt er dit jaar opnieuw voorzien in een aantal faciliteiten voor het indienen van de btw-aangiftes voor de maanden juni en juli 2013, evenals deze voor het tweede kwartaal 2013:

 • De aangiftes m.b.t. de verrichtingen van het tweede kwartaal 2013 en deze van de maand juni 2013 moeten worden ingediend uiterlijk 9 augustus 2013 in plaats van 20 juli 2013.
 • De aangiftes m.b.t. de verrichtingen van de maand juli 2013 zullen moeten worden ingediend uiterlijk 10 september 2013 in plaats van 20 augustus 2013. De verschuldigde btw dient, in principe, echter wel betaald te worden op de normale vervaldagen (dit is uiterlijk op 22 juli 2013 en 20 augustus 2013).
 • De intracommunautaire opgaven m.b.t. de verrichtingen voor het 2e kwartaal 2013 en de opgaaf voor verrichtingen van de maand juni 2013 moeten worden ingediend uiterlijk 9 augustus 2013 in plaats van 20 juli 2013.
 • De intracommunautaire opgaven m.b.t. de verrichtingen van de maand juli 2013 moet uiterlijk 10 september 2013.

Indien het bedrag, dat betaald wordt op één van de voormelde vervaldagen, kleiner is dan hetgeen werkelijk verschuldigd is, zal de btw-rekening-courant gedebiteerd worden met intresten op het verschil. Deze intresten kunnen evenwel - ambtshalve én zonder tussenkomst van de belastingplichtige - opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, met name:

 1. voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, resulterend uit de ingediende aangifte (vak 71), 125.000,00 EUR niet overschrijdt.
 2. Kwartaalaangevers: handelingen van het tweede kwartaal.
  • aangifte uiterlijk 9 augustus 2013 indienen;
  • betaling tegen 22 juli 2013 van alle vorige verschuldigde sommen (1ste kwartaal en voorschotten 2de kwartaal tegen 20/5 en 20/6) en tevens de betaling van een voorschot, ten minste gelijk aan 1/3 van het vak 71 van de aangifte m.b.t. de handelingen van het 1ste kwartaal;
  • betaling tegen 9 augustus 2013 van de resterende som verschuldigd over de handelingen van het 2de kwartaal.
 3. Maandelijkse aangevers: handelingen van de maand juni.
  • aangifte uiterlijk 9 augustus 2013 in te dienen;
  • betaling, tegen 22 juli 2013, van alle vorige verschuldigde btw (maanden januari tot mei) en tevens betaling van een voorschot van ten minste het verschuldigd btw-bedrag (vak 71) over de handelingen van de maand mei;
  • betaling tegen 9 augustus 2013 van het resterende bedrag verschuldigd over de handelingen van de maand juni.
 4. Maandelijkse aangevers: handelingen van de maand juli
  • aangifte uiterlijk 10 september 2013 in te dienen;
  • betaling, tegen 20 augustus 2013, van alle vorige verschuldigde btw (maanden januari tot juni) en tevens betaling van een voorschot van ten minste het verschuldigd btw-bedrag (vak 71) over de handelingen van de maand juni;
  • betaling tegen 10 september 2013 van het resterende bedrag verschuldigd over de handelingen van de maand juli.

Wanneer er een terugbetaling van het creditsaldo wordt gevraagd, dienen de aangiftes principieel binnen de wettelijke termijnen te worden ingediend. Voor de aangiftes van het tweede kwartaal 2013 en de aangiftes van de maand juni 2013 is dit op 20 juli 2013, voor de aangiftes van de maand juli is de uiterlijke wettelijke indieningsdatum 20 augustus 2013. Evenwel wordt zoals gebruikelijk getolereerd dat aangiftes worden ingediend tot de laatste werkdag van de maand.


Gepubliceerd op 01/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site