This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - De Belgische arbeidsduur in een moderner kleedje…

Auteur: Anneleen Terryn, Tax & Legal Services

Bedrijfsleiders ergeren zich dikwijls aan de rigiditeit van het Belgische arbeidsrecht: piekperiodes met te veel werk kunnen niet in voldoende mate ondervangen worden door in kalmere periodes inhaalrust in te bouwen. De regering en de sociale partners komen aan deze verzuchting tegemoet met een wet betreffende de (weliswaar gematigde) modernisering van het Belgische arbeidsrecht. Voor de inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen is het wel nog wachten op een Koninklijk Besluit.

1. Verhoging interne grens arbeidsduur

Er geldt een interne overurengrens om te vermijden dat werknemers te veel overuren presteren zonder tussentijdse recuperatie. Van zodra deze interne grens bereikt is, moet inhaalrust toegekend worden vooraleer de werknemer opnieuw overuren mag presteren. Op het eind van de referteperiode moet het saldo overuren nul zijn.

Op vandaag ligt de interne grens op 65 uren, ongeacht de duur van de referteperiode (in principe een trimester, maar verlenging tot maximaal één jaar kan). In de toekomst wordt de grens opgetrokken tot:

  • 78 uren voor een referteperiode van een trimester;
  • 91 uren voor een referteperiode van een jaar, met een maximum van 78 uren per trimester;
  • Een verhoging van 91 uren naar 130 uren is mogelijk mits het volgen van een nog te bepalen procedure of 143 uren via sectorale CAO.

2. Keuzerecht uitbetaling van overuren of inhaalrust

Voor bepaalde overuren (gepresteerd omwille van een onvoorziene noodzakelijkheid of buitengewone vermeerdering van werk) hebben werknemers de keuze tussen uitbetaling of het nemen van inhaalrust.

Op vandaag ligt het jaarlijkse overurenkrediet waarvoor de keuzemogelijkheid bestaat op 65 uren per kalenderjaar (kon opgetrokken tot 130 uren mits CAO). In de toekomst wordt dit 91 uren (dit maximum kan opnieuw opgetrokken worden tot 130 of 141 uren).

3. Procedure ‘annualisering’

Normaal moet de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (in de meeste sectoren 38 uren) gerespecteerd worden binnen een periode van een trimester. Deze referteperiode kan worden verlengd tot één jaar.

Tot op heden moet de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement hiertoe gevolgd worden, in de toekomst zullen CAO’s die ‘annualiseren’ automatisch in het arbeidsreglement geïncorporeerd worden.

De sociale partners maken dit najaar verder hun huiswerk betreffende glijdende werkuren (zogenaamde ‘schoolbelcontracten’) en een flexibeler systeem van deeltijdse contracten.

Wist u trouwens dat er los van dit alles een fiscale korting bestaat voor zowel werkgever als werknemer voor de eerste 130 overuren op jaarbasis?


Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site