This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Verlaagde roerende voorheffing op dividenden van nieuw uitgegeven aandelen van kmo’s

Auteur: Karel Dewagtere, Tax & Legal Services

Een voorheffing tot 15 % is voorzien op dividenden die toegekend worden vanaf 1 juli 2013 aan nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van een inbreng in geld. De maatregel geldt niet alleen bij de oprichting van de vennootschap, maar ook bij kapitaalverhoging in een bestaande vennootschap. Ze geldt niet voor aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de inlijving van belaste reserves in kapitaal.

De volgende voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn:

  • op het ogenblik van de inbreng kwalificeert de vennootschap als een kmo-vennootschap volgens artikel 15 van het W.Venn.;
  • de aandeelhouder houdt de aandelen ononderbroken aan in volle eigendom vanaf de kapitaalinbreng;
  • de aandelen moeten op naam zijn uitgegeven en volledig volstort zijn;
  • de aandelen mogen niet preferent zijn.

Het tarief van 15 % is van toepassing op de dividenden uit de winst vanaf het derde boekjaar dat volgt op het boekjaar van de kapitaalinbreng, m.a.w. vanaf het vierde boekjaar. Voordien bedraagde het 20 % (in het derde boekjaar) en zelfs 25 % (in het eerste en tweede boekjaar).

Let wel: een aantal bepalingen werden voorzien om fiscaal misbruik tegen te gaan.


Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site