This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - De Gelangenbestätigung in Duitsland

Auteur: David Goncé, Tax & Legal Services

Vrijgestelde intracommunautaire levering

Een intracommunautaire levering is vrijgesteld van btw indien de leverancier het dubbele bewijs levert dat:

  1. De goederen daadwerkelijk het grondgebied van de ene EU-lidstaat hebben verlaten met bestemming een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap (en het vervoer/verzending is gebeurd door of voor rekening van de koper of verkoper).
  2. De levering verricht is aan een btw-belastingplichtige met een geldig btw-nummer in een andere Lidstaat.

Wat betreft de geldigheid van het btw-nummer kan een eerste indicatie hiervan worden opgevraagd via het internet op volgende site: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?locale=nl

Op die website kan overigens ook een officiële bevestiging worden afgedrukt.

Om het bewijs te leveren dat de goederen weldegelijk het grondgebied hebben verlaten, kan er gebruik worden gemaakt van de verkoopfactuur, bestelbonnen, leveringsbonnen, etc.

Gelangenbestätigung

Duitsland heeft echter een nieuw bewijsmiddel om het vervoer aan te tonen in het leven geroepen, namelijk de Gelangenbestätigung (aankomstbevestiging). Dit betreft een door de ontvanger van de goederen ingevuld document waarin de ontvangst van de goederen in de lidstaat van aankomst wordt bevestigd. Dit document bevat een aantal verplichte vermeldingen, zoals de gegevens van de afnemer, plaats en maand aankomst vervoer, … en geldt voortaan (vanaf 1 oktober 2013) als het belangrijkste bewijsmiddel om het vervoer/ de verzending aan te tonen.

Wanneer een onderneming intracommunautair goederen levert vanuit Duitsland zal zij de Gelangenbestätigung aan de afnemer bezorgen met de vraag om deze ingevuld terug te sturen naar de leverancier. Indien de klant geen gevolg geeft aan deze vraag, zal de leverancier zich genoodzaakt zien om het nultarief te weigeren en een factuur op te maken met Duitse btw.

Wanneer het vervoer wordt verricht door de leverancier/afnemer, dan is de Gelangenbestätigung verplicht. Worden de goederen vervoerd door een derde (transporteur/logistiek dienstverlener) dan worden andere bewijsmiddelen ook geaccepteerd door de Duitse Administratie (CMR ondertekend door opdrachtgever & ontvanger, …).

De Gelangenbestätigung kan ook elektronisch worden verstuurd en mag tevens ook per periode (maand/kwartaal) worden verstrekt. Deze nieuwe regeling betekent echter voor de bedrijven een nieuwe administratieve rompslomp. De leverancier is tevens afhankelijk van partijen van andere EU-lidstaten om het bewijs van vervoer te kunnen leveren, waar dit vroeger door middel van zelf verzamelde bewijzen kon worden gedaan.

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt deze werkwijze verplicht voor alle onderneming die intracommunautair leveren vanuit Duitsland. Belgische ondernemingen die intracommunautair leveren vanuit Duitsland ontsnappen dus niet aan de nieuwe regeling.


Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site