This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Voorafbetaling van belastingen indien het boekjaar korter of langer is dan 12 maanden

Auteur: Tax & Legal Services

Een verhoging of vermeerdering van belastingen is verschuldigd indien een belastingplichtige geen of onvoldoende vennootschapsbelasting heeft voorafbetaald tijdens het boekjaar.

Voor inkomstenjaar 2006 (aanslagjaar 2007) zijn de data waarop men de voorafbetalingen van de geraamde verschuldigde belasting kan verrichten:

 • uiterlijk 10 april 2006 (eerste kwartaal)
 • uiterlijk 10 juli 2006 (tweede kwartaal)
 • uiterlijk 10 oktober 2006 (derde kwartaal)
 • uiterlijk 20 december 2006 (vierde kwartaal)

Indien een vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen heeft uitgevoerd is in beginsel een vermeerdering verschuldigd van 6,75% (voor aanslagjaar 2007). Deze verhoging wordt evenwel verminderd met de voordelen verbonden aan iedere voorafbetaling, de zogezegde ‘bonificaties’:

 • Bedrag VA 1 x 9%
 • Bedrag VA 2 x 7,5%
 • Bedrag VA 3 x 6%
 • Bedrag VA 4 x 4,5%

Als het boekjaar echter niet samenvalt met het kalenderjaar gelden speciale regels die navolgend uiteengezet worden.

Boekjaar langer dan 12 maanden - Algemene regel

In dit geval kan de belasting betaald worden door middel van vier voorafbetalingen, telkens een vierde van de geraamde verschuldigde belasting. De uiterste data voor de betaling worden bepaald alsof de winst zou behaald zijn tijdens de laatste 12 maanden van het boekjaar.

Boekjaar van minder dan 12 maanden (bij wijziging van afsluitdatum, bij sluiting van vereffening)

a) Het boekjaar is gelijk aan kalenderjaar

Kwartaal waarin

het boekjaar afsluit

Aantal uit te voeren voorafbetalingen

Te betalen gedeelte van de totale belasting en uiterste betalingsdatum

Eerste

één

Totaal bedrag op 10 april

Tweede

twee

1 ste helft op 10 april

2 de helft op 10 juli

Derde

drie

1 ste derde op 10 april

2 de derde op 10 juli

3 de derde op 10 oktober

Vierde

vier

1 ste vierde op 10 april

2 de vierde op 10 juli

3 de vierde op 10 oktober

4 de vierde op 20 december

Voorbeeld : de sluiting van de vereffening van een vennootschap (met een boekjaar per 31/12) vindt
plaats op 17 mei 2006. De belasting moet per helft betaald worden uiterlijk op 10/04/2006 (VA3) en 10/07/2006 (VA4).

b) Het boekjaar is niet gelijk aan kalenderjaar

De data van 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december moeten vervangen worden door respectievelijk de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het normale boekjaar van 12 maanden.

Voorbeeld: een vennootschap die jaarlijks afsluit op 31/5 beslist op de algemene vergadering van 15/10/2005 voortaan en voor de eerste maal in 2005 af te sluiten op 31 december. Het boekjaar loopt dus van 1 juni 2005 tot 31 december 2005.
De afsluiting vindt plaats in het derde kwartaal en moet uiterlijk op volgende data voorafbetalingen doen: 10/9/2005 (VA2), 10/12/2005 (VA3) en 10/03/2006 (VA4).

Boekjaar van minder dan 12 maanden (wegens aanvang beroepswerkzaamheid)

a) Het boekjaar is gelijk aan kalenderjaar

Kwartaal van oprichting

Aantal uit te voeren voorafbetalingen

Te betalen gedeelte van de totale belasting en uiterste betalingsdatum

Eerste

vier

1 ste vierde op 10 april

2 de vierde op 10 juli

3 de vierde op 10 oktober

4 de vierde op 20 december

Tweede

drie

1 ste derde op 10 juli

2 de derde op 10 oktober

3 de derde op 20 december

Derde

twee

1 ste helft op 10 oktober

2 de helft op 20 december

Vierde

één

Totaal bedrag op 20 december


 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: de oprichting vindt plaats op 18 mei 2005 en de afsluiting voor de eerste maal op 31/12/2005:

 • de maand mei wordt niet meegeteld omdat ze niet volledig is;
 • de aanvang van beroepswerkzaamheid is in tweede kwartaal omdat dit minstens één volle maand bevat;

De totale belasting moet bijgevolg, telkens voor een derde worden betaald uiterlijk op 10/07/2005,
10/10/2005 en 20/12/2005.

b) Het boekjaar is niet gelijk aan kalenderjaar

De data van 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december worden vervangen door de tiende dag van de vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

Voorbeeld: de oprichting van een vennootschap die niet per kalenderjaar boekhoudt, vindt plaats op 15 juni 2005 en sluit voor de eerste maal af op 31 maart 2006:

 • de maand juni wordt niet meegeteld omdat ze niet volledig is;
 • de aanvang van beroepswerkzaamheid wordt geacht in de loop van het tweede kwartaal plaats te vinden (juli).

De totale belasting moet telkens voor een derde voorafbetaalt worden uiterlijk op 10/10/05, 10/01/2006 en 20/03/2006.

Laatst bijgewerkt:

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site