This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Betaling in contanten beperkt tot 5.000 EUR, straks tot 3.000 EUR

Auteur: Anaïs De Boulle, Tax & Legal Services

Sinds april 2012 zijn de mogelijkheden om cashbetalingen te doen aanzienlijk ingeperkt door de antiwitwaswetgeving. De basisregel stelt dat cashbetalingen aan een handelaar/dienstenverstrekker voor levering van goederen of diensten slechts mogelijk zijn tot een totaal (factuur)bedrag van 5.000 EUR.

  • Bv: Een levering van in totaal 6.000 EUR mag niet contant betaald worden.
  • Bv: Geen betaling van een voorschot in contanten van 4.000 EUR op een levering van in totaal 6.000 EUR


Op deze basisregel geldt echter één uitzondering: Een deelbetaling in contanten is wel toegelaten voor zover dit niet meer bedraagt dan 10 % van het totaal (factuur)bedrag én niet hoger ligt dan 5.000 EUR.

  • Bv: de cashbetaling van een voorschot van 1.000 EUR voor een levering met een totale waarde van 10.000 EUR is toegelaten, terwijl de cashbetaling van een saldo van 2.000 EUR voor diezelfde levering verboden is.
  • Bv: op een levering van in totaal 250.000 EUR wordt een voorschot van 10 % (25.000 EUR) gevraagd. Dit voorschot mag echter niet volledig cash betaald worden, aangezien 25.000 EUR ruim boven de toegelaten grens van 5.000 EUR uitstijgt. Slechts 5.000 EUR van het voorschot kan cash betaald worden, de overige 20.000 EUR van het voorschot moet giraal betaald worden.

Bijgevolg: op een bestelling van 5.300 EUR, mag slechts een cashbetaling van 10 % gebeuren, wat neerkomt op 530 EUR. Een voorschot van 30 % in cash is dus niet toegelaten. De rest van het bedrag of 4. 770 EUR dient volledig giraal betaald te worden.

Belangrijk: Vanaf 1 januari 2014 wordt de grens van 5.000 EUR verlaagd tot 3.000 EUR


Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site