This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Wat als ik bijverdien als gepensioneerd zelfstandige in 2013?

Auteur: Daphné Vanassche, Tax & Legal Services

Van zodra een gepensioneerde zelfstandige het pensioen wenst te cumuleren met een inkomen, is hij verplicht verder socialezekerheidsbijdragen te betalen. In dit geval kan hij evenwel genieten van de verlaagde bijdragen als gepensioneerde (14,70 % in plaats van 22 %) voor zover hij zijn inkomen beperkt tot de toegelaten inkomensgrens.

Toegelaten inkomensgrens

Rustpensioen jonger dan 65 jaar Rustpensioen ouder dan 65 jaar
Kinderen ten laste Geen kinderen ten laste Kinderen ten laste Geen kinderen ten laste
Maximaal toegelaten jaarinkomen
9.084,01 EUR 6.056,01 EUR 20.520,23 EUR 17.492,17 EUR


Het inkomen is het brutoberoepsinkomen verminderd met de beroepsuitgaven of -lasten en, desgevallend, met het beroepsverlies, dat in aanmerking werd genomen door het Bestuur der Directe Belastingen voor de vaststelling van de aanslag betreffende het betrokken kalenderjaar.

Actieve, gepensioneerde zelfstandigen kunnen vanaf inkomstenjaar 2013 25 % boven het grensbedrag bijverdienen, willen ze hun pensioen niet volledig verliezen (vroeger was dit slechts 15 %).

Gepensioneerde zelfstandigen die een loopbaan van 42 jaar kunnen bewijzen, hoeven zich aan geen enkele grens meer houden. Tot slot is een beperkte cumulatie mogelijk van het overlevingspensioen met een sociale uitkering, gedurende een periode van maximum 12 maanden.


Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site