This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Successieplanning en minderjarige kinderen

Auteur: Griet Ceenaeme, Tax & Legal Services

U en uw echtgenote hebben beiden een belangrijk vermogen geërfd en samen stampt u een florerend bedrijf uit de grond. Mocht u komen te overlijden, dan zal u heel wat successierechten betalen. Uw kinderen zijn nog minderjarig en weten nog niet welke weg zij zullen inslaan. Bijgevolg is nu al schenken nog niet echt een optie.

Toch kunnen reeds belangrijke stappen ondernomen worden. Aandelen van exploitatievennootschappen kunnen immers, mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn (aandelenbezit, tewerkstelling, activiteit, …), zowel in Vlaanderen als in Wallonië vererven aan 0 % successierechten ongeacht de waarde van de aandelen. In Brussel bedraagt dit tarief 3 %. Rest nog het belangrijke vermogen dat uzelf erfde. Hiervoor kan een overlijdensverzekering aangegaan worden ter dekking van de successierechten. In de mate dat de polis correct opgesteld werd, zal uw echtgenote bij uw overlijden een som uitgekeerd krijgen, vrij van successierechten, waarmee zij de successierechten kan betalen. Met zo’n verzekering kan de periode tot aan de meerderjarigheid overbrugd worden. Wanneer uw kinderen meerderjarig zijn en duidelijk is waar hun ambities liggen, kan u een deel schenken waarbij uzelf nog inkomsten en controle kan behouden over het geschonken vermogen.

Laatst bijgewerkt:

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site