Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Kovas, 2014


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

PAPILDYTAS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) parengė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 straipsnio 2 dalies komentaro  5 punkto, 5 straipsnio 6 dalies komentaro 3 punkto, 9 straipsnio 2 dalies komentaro 1 punkto ir 18 straipsnio 3 dalies komentaro 1 punkto papildymus.

Komentarų papildyme paaiškinama dėl mokestinio laikotarpio pajamų ribos skaičiavimo, t. y.:

- jeigu Lietuvos vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje, tai, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio pajamas, skaičiuojamos visos Lietuvos vieneto pajamos bei per nuolatinę buveinę, įskaitant nuolatinę buveinę, kurios pajamos pagal PMĮ 4 straipsnio 1 dalį į mokesčio bazę neįtraukiamos, užsienyje uždirbtos pajamos;
- jeigu užsienio vienetas vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, tai, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio pajamas, turi būti skaičiuojamos visos užsienio vieneto pajamos, įskaitant nuolatinės buveinės pajamas, uždirbtas Lietuvoje;
- skaičiuojant vieneto pajamas neatsižvelgiama į iš Lietuvos ir užsienio vienetų gautus dividendus.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PAPILDYTAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMENTARAS

VMI prie FM parengė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 92 straipsnio 1 dalies komentaro 7 punkto papildymus.

Komentaras papildytas šiomis nuostatomis:

- kelionių organizatorius, galutiniams vartotojams teikiantis turizmo paslaugas (parduodantis pavienes turizmo paslaugas arba kelionės rinkinius), kurioms taikoma maržos schema ir kurios pagal PVM įstatymo 101 straipsnio 2 dalies nuostatas laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, mokėtiną į biudžetą PVM už šias suteiktas paslaugas apskaičiuoja taikydamas maržos schemą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PAPILDYTAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO KOMENTARAS

VMI prie FM parengė PVMĮ 41 straipsnio 2 dalies komentaro 5 punkto papildymą.

Komentaras papildytas šiomis nuostatomis:

- 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas ir Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, įsikūrusių trečiose valstybėse (pvz., Rusijos Federacijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Norvegijoje ir t. t.) (toliau-Atstovybė), Lietuvos Respublikoje įsigyjamoms prekėms, jeigu prekės Atstovybės (prekių pirkėjo) ar jos samdytu transportu išgabenamos (t. y. eksportuojamos) iš Lietuvos Respublikos į trečią valstybę;
- 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu prekių pardavėjas turi dokumentus, įrodančius prekių išgabenimo (t. y. prekių eksporto) iš ES teritorijos faktą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS

PRIIMTOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PATAISOS

2014 m. kovo 13 d. Seimas priėmė Civilinio proceso kodekso (toliau – Kodeksas) pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo Kodeksas papildomas nauju skyriumi, reglamentuojančiu grupės ieškinio bylų nagrinėjimo ypatumus, sudarant sąlygas grupės ieškinio instituto funkcionavimui.

Grupės ieškinio institutu siekiama sutrumpinti civilinių bylų procesą, užtikrinti vienodą teismų praktiką tapačių ar panašių bylų atžvilgiu, sumažinti civilinio proceso sąnaudas civilinio proceso dalyviams ir valstybei.

Įstatymo pataisomis įtvirtinama:

- grupės ieškinys gali būti teikiamas, kai reikalavimą reiškia ne mažiau kaip 20 fizinių ar juridinių asmenų, raštu išreiškusių valią būti grupės nariais ir pateikti ieškinį teismui (opt-in sistema);
- privaloma išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka (preš kreipiantis į teismą atsakovui turi būti pateikiama pretenzija, atitinkanti Kodekse numatytas sąlygas);
- grupės ieškinys turi būti grindžiamas panašiomis arba tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis (atsisakyta reikalavimo, kad grupės ieškinys būtų susijęs su viešuoju interesu);
- grupė privalo turėti grupės atstovą, kuris grupės narių vardu pasirašo ieškinį ir kartu su grupės advokatu veda grupės ieškinio bylą atstovaudamas visų grupės narių interesams;
- grupė privalo turėti advokatą;  
- dėl neturtinio reikalavimo nustatytas bendras 500 LTL žyminis mokestis, o dėl turtinių reikalavimų žyminis mokestis apskaičiuojamas pagal bendrąsias taisykles;
- grupės ieškinius kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja apygardos teismai.  

Kodekso pataisos įsigalios 2015 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PRIIMTOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO PATAISOS

2014 m. kovo 13 d. Seimas priėmė Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), kuriuo įgyvendinamas ES trečiojo energetikos paketo elektros direktyvos 2009/72/EB nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę.

Įstatymu numatyta, kad:

- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) tvirtina Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainų skaičiavimo metodiką ir taisykles, reglamentuojančias perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo tinklų ir jungiamųjų linijų valdymą, jų pralaidumo nustatymą, paskirstymą ir perkrovų valdymą;
- Komisija yra įpareigota vykdyti tinklų plėtros plano įgyvendinimo stebėseną ir atlikti jo vertinimą;
- vartotojų sudaromų sutarčių sąlygos turi būti skaidrios, sąžiningos ir nediskriminuojančios, o šalių teisės, pareigos ir atsakomybė sutartyse privalo būti išdėstyti aiškiai ir suprantamai, nenustatant perteklinių administracinių ir (ar) procedūrinių reikalavimų, kurių pagrindu būtų ribojama vartotojų galimybė pasinaudoti Įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis teisėmis.

Įstatymas įsigaliojo 2014 m. kovo 20 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PRIIMTOS GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO PATAISOS

2014 m. kovo 13 d. Seimas priėmė Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas), kuriuo siekiama perkelti į nacionalinę teisę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB.

Įstatymo pataisomis įtvirtinta:

- bendrosios apmokėjimo sąlygos ir vartotojų apsauga nuo nesąžiningų ar klaidinančių pardavimo metodų;
- kriterijai, kuriuos turi vertinti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, priimdama sprendimą dėl su trečiosiomis valstybėmis susijusio perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo;
- nuostatos dėl laikymo sistemos operatoriaus veiklos rūšių atskyrimo;
- patronuojančios įmonės ekonominės ir valdymo priežiūros teisės, kurias ji turi skirstymo sistemos operatoriaus atžvilgiu.

Įstatymas įsigaliojo 2014 m. kovo 20 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: