Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių pakeitimų projektų paketas

Deloitte apžvalga


DOWNLOAD  
Š. m. birželio 17-19 dienomis Seime įregistruotas įstatymų pakeitimų projektų paketas. Siūlome susipažinti su svarbiausiais siūlomais mokesčių pakeitimais:
Pridėtinės vertės mokstis (PVM)
 • Siūloma standartinį PVM tarifą padidinti iki 21%.
 • Siūloma iki 2010 m. gruodžio 31 d. palikti dabar galiojantį lengvatinį 9% tarifą knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, bei lengvatinį 5% tarifą vaistams ir medicininės pagalbos priemonėms, kai jų įsigijimo išlaidos yra pilnai ar dalinai kompensuojamos LR Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
 • Siūloma pratęsti PVM kompensavimą už gyventojams tiekiamą šilumos energiją iki 2010 m. gruodžio 31 d.
Pelno mokestis
 • Siūloma nuo 2010 m. sausio 1 d. neapmokestinti pelno mokesčiu prie šaltinio užsienio vienetų Lietuvoje gautų palūkanų. Ši išimtis būtų taikoma tik užsienio vienetams, kurie įregistruoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, o palūkanos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, yra gautos ne per nuolatinę buveinę. Visais kitais atvejais išliktų dabartinis 10% mokestis prie pajamų šaltinio.
 • Siūloma sumas, nuo kurių už individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos narius mokamos valstybinio socialinio draudimo (Sodros) įmokos, priskirti to vieneto leidžiamiems atskaitymams.
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Siūloma įstatymą papildyti nauja sąvoka – su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Šiuo metu įstatyme apibrėžta tik darbo santykių ir jų esmę atitinkančių santykių sąvoka.
  Siūloma įtvirtinti, kad kito asmens lėšomis už gyventoją sumokėtos socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nelaikomos pajamomis, gautomis natūra.
Su individualia veikla susiję pakeitimai
 • Siūloma supaprastinti su individualia veikla susijusių leidžiamų atskaitymų skaičiavimo tvarką. Individualia veikla užsiimantis gyventojas galės pasirinkti arba leidžiamais atskaitymais pripažinti fiksuotą 30% nuo gautų individualios veiklos pajamų sudarantį dydį, arba pripažinti leidžiamus atskaitymus pagal bendras taisykles, bei pateikiant jų sumas pagrindžiančius dokumentus. Pirmuoju atveju, pagrindžiantys dokumentai nebūtų reikalaujami.
 • Siekiama įtvirtinti su individualia veikla susijusių reprezentacinių sąnaudų priskyrimą leidžiamiems atskaitymams (iki šiol tokių išlaidų atskaityti neleidžiama). Patvirtinus įstatymo projektą, būtų leidžiama atskaityti ne daugiau kaip 50% reprezentacinių sąnaudų, o bendra per mokestinį laikotarpį atskaitoma reprezentacinių sąnaudų suma negalėtų viršyti 2% gyventojo per tą mokestinį laikotarpį gautų individualios veiklos pajamų.
Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)
 • Siūloma įtvirtinti, kad draudėjai moka 3% dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas už individualių įmonių savininkus ir ūkinių bendrijų tikruosius narius. Be to, šie asmenys moka 6% dydžio PSD įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Pagal šiuo metu galiojančią įstatymo redakciją, ūkinių bendrijų nariai ir individualių įmonių savininkai moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo per kalendorinius metus iš tokios ūkinės bendrijos ar individualios įmonės apmokestinto pelno gautų pajamų.
 • Siūloma įtvirtinti, jog nereguliariosios gyventojų pajamos (pavyzdžiui, dividendai, turto pardavimo pajamos) nebus apmokestinamos PSD, išskyrus ir Ligos motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas, nuo kurių GPM įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis. Šios pašalpos bus apmokestinamos PSD taikant 6% dydžio tarifą.
 • Siūloma įtvirtinti, jog PSD įmokas nuo individualiosios veiklos pajamų (be verslo liudijimo) administruoja Sodra, o ne Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.
  Įstatymo pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2010 m. sausio 1 d. ir būti taikomi apskaičiuojant ir mokant 2010 metų ir vėlesnių metų privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Tatjaną Vaičiulienę, UAB „Deloitte Lietuva“ mokesčių ir teisės departamento vadovę, tel. +370 5 255 3000.

 

Prisijunkite: