Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Teisėtumas

Naudojimosi tinklapiu sąlygos

Šios Naudojimosi tinklapiu sąlygos („Sąlygos“) apima deloitte.com tinklapio puslapius, kairėje pusėje viršuje pažymėtus kaip „Global>Lithuania“ (ši tinklapio dalis vadinama „šiuo tinklapiu“).

Naršydami šiame tinklapyje, Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, Jums neleidžiama naršyti šiame tinklapyje ir Jūs privalote nedelsdami nutraukti naršymą.  

Šį tinklapį administruoja UAB „Deloitte Lietuva“ (toliau vadinama „mes“, „mus“, „mūsų“).  

Be šio tinklapio yra atskiri pasauliniai, šalių, regionų ir veiklos sričių deloitte.com tinklapiai, atitinkamai pažymėti kairėje pusėje viršuje. Šie tinklapiai nukreipia į atskirus deloitte.com puslapius. Šiuos atskirus pasaulinius, šalių, regionų ir veiklos sričių tinklapius administruoja Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) ar kitos DTTL bendrovės narės, vienos iš mūsų ar jų susijusių įmonių (visos išvardytos įmonės drauge su mumis toliau vadinamos „Deloitte padaliniais“).

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio turinys priklauso mums arba kuriam nors Deloitte padaliniui.

Jei nenurodyta kitaip, Jums leidžiama peržiūrėti, kopijuoti, spausdinti ir platinti (bet ne keisti) šio tinklapio turinį su sąlyga, kad:

• duomenys naudojami tik informaciniais, nekomerciniais tikslais;

• skelbiant tinklapyje pateiktą informaciją kitur, turi būti nurodomas informacijos šaltinis bei kita su turiniu susijusi informacija.

Draudžiama kopijuoti ar savintis bet kokią šiame tinklapyje esančią programinę įrangą, autorystę arba technologiją.

Draudžiama naudoti „Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, Deloitte logotipą, Deloitte Touche Tohmatsu logotipą bei kitus registruotus ir neregistruotus Deloitte padalinių prekių ženklus, minimus šiame tinklapyje, išskyrus atvejus, kai Sąlygose aiškiai nurodyta kitaip.  

Nuorodos į trečiųjų šalių prekių ženklus šiame tinklapyje yra pateikiamos tik informaciniais tikslais ir nereiškia, kad minėtos šalys sutinka su šiuo tinklapiu ar bet kokiu jo turiniu. Šios Naudojimosi tinklapiu sąlygos nesuteikia Jums teisės naudoti trečiųjų šalių prekių ženklus.

Atsakomybės ribojimas

VISA TINKLAPYJE PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA TIK BENDROJO POBŪDŽIO IR NEGALI BŪTI LAIKOMA PROFESIONALIA KONSULTACIJA AR PASLAUGA. PRIEŠ PRIIMDAMI BET KOKĮ SPRENDIMĄ AR ATLIKDAMI VEIKSMĄ, GALINTĮ TURĖTI ĮTAKOS JŪSŲ ASMENINIAMS FINANSAMS AR VERSLUI, TURĖTUMĖTE PASIKONSULTUOTI SU KVALIFIKUOTU PROFESIONALIU PATARĖJU.

PATEIKIAME ŠĮ TINKLAPĮ TOKĮ, KOKS JIS YRA, IR NETEIKIAME DĖL JO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ. NEAPSIRIBOJANT ANKSČIAU PAMINĖTU, NEGARANTUOJAME, KAD TINKLAPIS VISADA VEIKS KOKYBIŠKAI AR ATITIKS BET KOKIUS KONKREČIUS VEIKIMO IR KOKYBĖS KRITERIJUS. MES AIŠKIAI ATSIRIBOJAME NUO VISŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT GARANTIJOMIS DĖL PARDAVIMO, NUOSAVYBĖS TEISIŲ, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NEPAŽEIDIMO, ATITIKTIES, SAUGOS IR TIKSLUMO.

NARŠYDAMI ŠIAME TINKLAPYJE, JŪS PRISIIMATE VISIŠKĄ ATSAKOMYBĘ UŽ RIZIKAS IR PRARADIMUS, GALIMAI SUSIJUSIUS SU JO NAUDOJIMU. MES NESAME ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, PASEKMINIUS, BAUDINIUS NUOSTOLIUS AR BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS, KILUSIUS IŠ SUTARTIES, TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMO AR DELIKTO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT APLAIDUMU) IR KT.

KAI KURIOS ŠIAME TINKLAPYJE ESANČIOS NUORODOS NUKREIPIA LANKYTOJUS Į KITUS TINKLAPIUS, PRIKLAUSANČIUS TREČIOSIOMS ŠALIMS, KURIŲ MES NEGALIME KONTROLIUOTI, ĮSKAITANT DELOITTE.COM IR KITŲ DELOITTE PADALINIŲ ADMINISTRUOJAMUS PUSLAPIUS. NEAPSIRIBODAMI ANKSČIAU IŠVARDYTU, MES NETEIKIAME DĖL TOKIŲ ŠALTINIŲ IR TINKLAPIŲ JOKIŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ.

ŠIS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS TAIKOMAS NE TIK MUMS, BET IR KIEKVIENAM DELOITTE PADALINIUI.  
JEI BET KURIOS IŠ ŠIŲ NAUDOJIMOSI TINKLAPIU SĄLYGŲ NEGALIOJA ARBA NEGALI BŪTI VYKDOMOS KURIOJE NORS JURISDIKCIJOJE:

• TOJE JURISDIKCIJOJE JOS TURI BŪTI IŠAIŠKINTOS TAIP, KAD KUO LABIAU ATITIKTŲ SIEKIAMĄ TIKSLĄ, O LIKUSIOS SĄLYGOS LIEKA GALIOTI VISA APIMTIMI, IR

• VISOSE KITOSE JURISDIKCIJOSE VISOS ŠIOS NAUDOJIMOSI TINKLAPIU SĄLYGOS GALIOJA VISA APIMTIMI.

Prisijunkite: