This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bókamerki Netfang Prentvæn síða

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar

Í gegnum alþjóðlega tengingu fær Deloitte aðgang að nýjustu aðferðum við endurskoðun og að upplýsingum á því sviði, auk þess sem aðildin tryggir aðgang að sérfræðingum um allan heim. Innan Deloitte eru sérfræðingar í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem veita fyrirtækjum ráðgjöf við gerð reikningsskila. 

Nánari upplýsingar um þjónustuna veitir Þorsteinn Pétur Guðjónsson og í síma 580-3000.

Janúar 2014

IFRS in your pocket 2013 - Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar á íslensku.  Deloitte gefur nú út í fimmta sinn vasaútgáfu af alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS).  Í bókinni er samantekt úr öllum stöðlum IFRS eins og þeir voru samþykktir hinn 30.júní 2013.

Desember 2012

IFRS in your pocket 2012 - Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar á íslensku.  Deloitte gefur nú út í fjórða sinn vasaútgáfu af alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS).  Í bókinni er samantekt úr öllum stöðlum IFRS eins og þeir voru samþykktir hinn 30.júní 2012.

Janúar 2012

Fyrirmyndarreikningur Deloitte - IFRS Model Financial Statements 2012

IFRS í Fókus - samantekt 2011.  IFRS í Fókus veitir yfirlit um nýja og endurbætta staðla og túlkanir sem annað hvort ber að innleiða eða er heimilt að innleiða fyrir reikningsskilatímabil sem lýkur 31.12.2011 eða síðar.

Nóvember 2011

IFRS in your pocket 2011 - Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar á íslensku.  Deloitte gefur nú út í þriðja sinn vasaútgáfu af alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS).  Í bókinni er samantekt úr öllum stöðlum IFRS eins og þeir voru samþykktir hinn 31.mars 2011.

Janúar 2011

IFRS in your pocket 2010 - Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar á íslensku.  Deloitte gefur nú út í annað sinn vasaútgáfu af alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS).  Í bókinni er samantekt úr öllum stöðlum IFRS eins og þeir voru samþykktir hinn 31.mars 2010.

IFRS 5 - Fastafjármunir til sölu og aflagðar eignir

U.S.SEC slakar á kröfum v/samræmingu reikningsskila við U.S.GAAP

 

Desember 2009

IAS PLUS - Samantekt á árinu 2009

Meðfylgjandi fréttabréf veitir ítarlegt yfirlit yfir nýja og endurbætta alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og túlkanir sem gefnir hafa verið út af IFRIC og hafa gildisdag fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast í desember 2009 eða síðar. Af þeim langa lista yfir staðla og túlkanir sem búið er að gefa út í dag er einn staðall, fjórar túlkanir og fjöldi endurbóta sem ber að innleiða fyrir árslok 2009. Félögum er hins vegar almennt heimilt að innleiða nýja og endurbætta staðla og túlkanir fyrir gildisdag.

Í fréttabréfinu er yfirlit yfir nýja og endurbætta staðla og túlkanir og þegar mögulegt er, er vísað í þau fréttabréf IAS plus sem hafa fjallað ítarlega um þessa staðla og túlkanir. Öll þessi fréttabréf er hægt að finna á www.iasplus.com. Eins og alltaf er þó rétt að hafa í huga að staðlarnir sjálfir og túlkanirnar innihalda allar upplýsingar og önnur umfjöllun er ekki alltaf tæmandi.

Þegar staðall eða túlkun er innleidd fyrir gildisdag er gerð krafa um skýringu þess efnis í reikningsskilum félaga. Jafnvel þegar það er ekki ætlun félag að innleiða nýja staðla og túlkanir fyrir gildisdag þurfa félög að vera meðvituð um slíkt þegar staðlar eru útgefnir til að fullnægja skilyrðum IAS 8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, um að upplýsa í reikningsskilum sínum möguleg áhrif af stöðlum og túlkunum sem hafa verið útgefin en ekki tekið gildi.

Félög skuli sýna vargætni varðandi upptöku staðla og túlkana sérstaklega hvað varðar innlendar reikningsskilareglur eða aðra lagaramma. Sem dæmi hafa margir af þeim stöðlum sem fram koma í fréttabréfinu ekki verið samþykktir af evrópska efnahagssambandinu. Frekari upplýsingar um það er að finna á www.efrag.org.( EU Endorsement Status Report)

Einnig er mikilvægt að vera á varðbergi gagnvart tengdum stöðlum, í mörgum tilfellum er félögum ekki heimilt að innleiða staðal eða túlkun fyrir gildisdag án þess að innleiða einnig annan tengdan staðal eða tengda túlkun.

 

IASB gefur út nýjar túlkanir og drög

Þann 26 nóvember 2009 gaf IASB út IFRIC 19; Endurbætur á IFRIC 14 og drög af túlkun á IFRS 1.

IFRIC 19, Extinguishing Liabilities with Equity Instruments, á við þegar skuldari gerir upp skuld að fullu eða að hluta með því að gefa út eiginfjárgerning til lánadrottins. IFRIC 19 tekur gildir fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. júlí 2010 eða seinna. Upptaka fyrir gildisdag er heimil. Túlkunin er afturvirk fyrir samanburðartölur.

Fyrirframgreiðsla á lámarksfjármögnun (túlkun á IFRIC 14) leiðréttir óviljandi afleiðingar af IFRIC 14, IAS 19 - Takmörkun á réttindatengdum eignum, ákvæði um lágmarksfjármögnun og samspil þeirra. Án túlkunarinnar er félögum, undir vissum kringumstæðum, ekki heimilt að færa sem eign, frjálsar fyrirfram greiðslur fyrir lámarksfjármögnun.  Það var ekki ætlunin þegar IFRIC 14 var gefin út og leiðréttir þessi túlkun það vandamál. Túlkunin tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1. janúar 2011 eða seinna. Upptaka fyrir gildisdag er heimil. Túlkuninni skal beitt afturvirkt fyrir samanburðartölur.

Drög að túlkun á IFRS 1, Upptaka alþjóðlegra reikningsskilastaðla, leggur til að félög þurfi ekki að veita upplýsingar um samanburðartímabil sem farið er fram á í túlkun á IFRS 7 frá því í mars 2009. Tillagan að takmarkaðri undanþágu vegna samanburðartalna vegna IFRS 7 fyrir þá sem eru að innleiða IFRS í fyrsta skipti, er í samræmi við þá undanþágu sem heimild er fyrir, fyrir þá sem taka upp túlkunina á IFRS 7 upp fyrir gildisdag. Lokadagur athugasemda á drögin er 29. desember 2009.

 

IASB gefur út IFRS 9, Fjármálagerningar

Þann 12 nóvember 2009 gaf IASB út IFRS 9, Fjármálagerningar, sem fyrsta skref í að leggja af IAS 39, Fjármálagerningar, Skráning og mat. IFRS 9 kynnir nýjar kröfur fyrir flokkun og mat á fjáreignum. Þeim kröfum þarf að beita frá og með 1. Janúar 2013 en upptaka fyrir gildisdag er heimil. IASB ætlar sér að útvíkka IFRS 9 frekar á árinu 2010 og bæta við nýjum kröfum fyrir flokkum og mat á fjárskuldum, afskráningu fjármálagerninga, virðisrýrnun og áhættuvarnarreikningsskil. Í lok árs 2010 mun IFRS 9 geta leyst IAS 39 af hólmi og félögum mun vera skylt að taka hann upp árið 2013 eða fyrr með upptöku fyrir gildisdag.

IASB birti einnig yfirlit yfir verkefnið og viðbrögð við athugasemdum sem ráðið fékk við þróun á nýjum staðli birtur er úrdráttur af svörum við evrópskum athugasemdum.

 

IAS PLUS - IASB endurbætir IAS 24

IASB hefur gefið út endurbættan staðal IAS 24, upplýsingar um tengda aðila, í honum er veitt undanþága fyrir félög í eigu ríkisins (e. goverment related party). Við endurbætur á staðlinum var skilgreining á tengdum aðilum einnig gerð skýrari. Engar breytingar voru gerðar á grundvallar atriðum staðalsins varðandi upplýsingargjöf um tengda aðila. Endurbæturnar á staðlinum voru viðbrögð við áhyggjum um að skýringarkröfur fyrri staðals og skilgreiningin á tengdum aðilum væru of flókin og erfitt að beita þeim í framkvæmd, sérstaklega í efnahagsumhverfi þar sem eignarhald ríkisins á fyrirtækjum er algengt. Endurbættur staðall tekur á þessu á eftirfarandi hátt:

  • Í staðlinum er veitt undanþága að hluta fyrir fyrirtæki sem tengjast ríkinu. Endurbættur staðall fer þó ennþá fram á það að veittar séu upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir lesendur reikningsskilanna en eyðir kröfum um að birta upplýsingar sem kostnaðarsamt og erfitt er í framkvæmd að ná fram. Öll veruleg viðskipti þarf þó að upplýsa um.  
  • Í staðlinum hefur skilgreining á tengdum aðilum verið endurbætt.

 

Endurbættur staðall kemur einnig inn á það að veita skal upplýsingar um allar skuldbindingar við tengda aðila sem gætu myndast ef ákveðnir atburðir gerast í framtíðinni.

Endurbættur staðall tekur gildi fyrir reikningsskilatímabil sem hefjast 1.janúar 2011 eða seinna. Snemmbúin upptaka staðalsins er heimil.

Afkoma, ahrif, frumvarp, frumvorp.