Ez a weboldal sütiket használ, hogy felhasználóbarát és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani látogatói számára. A weboldal böngészésekor engedélyezheti vagy blokkolhatja a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállításuk leírását a Deloitte Süti Útmutatóban találja.

könyvjelző Email Oldal kinyomtatása

A CFO négy arca

Four faces of the CFOManapság nagyobb nyomás nehezedik a pénzügyi vezetőkre, mint korábban bármikor. A gazdasági bizonytalanság, fokozott szabályozói követelmények, módosított pénzügyi beszámolók és szigorúbb befektetői ellenőrzés miatt a pénzügyi vezetők előtérbe kerültek. Ezzel egyidejűleg folyamatos rajtuk a nyomás, hogy csökkentsék a költségeket, növeljék az árbevételt, gondoskodjanak az ellenőrzésekről, míg személyes felelősség is hárul rájuk a cég esetleges hibái miatt. Ilyen nyomás alatt nem csoda, ha nő körükben a fluktuáció és a pozíció szigorú belső és külső ellenőrzés alá esik.

A pénzügyi vezetők munkája azért ilyen kihívásokkal terhes, mert gyakorlatilag egyszerre négy szerep hárul rájuk. Ezeket a szerepeket hívjuk a CFO "négy arcának". Az első szerep a gondnoké, aki a szervezet vagyonáért felel a kockázatok minimalizálása és helyes könyvvezetés mellett. A második az üzemeltetőé, aki alapvető pénzügyi ügyleteket végez hatékonyan és eredményesen. A harmadik szerep a stratégáé, aki befolyással van a cég általános vezetésének irányára. A negyedik pedig a katalizátoré, aki pénzügyi szempontból figyeli a működést és kockázatvállalást az üzleti élet során.

A CFO négy arca tehát: 

Stratéga

A stratéga az, aki a cég jövőjét határozza meg az üzleti teljesítmény és részvényesi érték növelése érdekében. A stratéga pénzügyi szemmel látja az innovációt és a nyereséges növekedést; növeli a kockázattudatosságot, fokozza a stratégiai döntéshozatal és teljesítménykezelés hatékonyságát; egyúttal a tőkepiacok elvárásait beépíti a belső üzleti irányelvek közé.

Üzemeltető

A hatékonyság és a szolgáltatás minősége áll az üzemeltető figyelmének középpontjában. Az üzemeltető dinamikus egyensúlyban tartja a költség és szolgáltatási szinteket a pénzügyi szervezet feladatainak ellátása közben, és szükség szerint alkalmazza a pénzügyi működési modellt. Kulcsfontosságú még a tehetségkezelés, az offshore ügyletek kezelése és a közös döntéshozatal.

Gondnok

A gondnok feladatai közé tartozik a számvitel, kontrolling, kockázatkezelés és vagyonkezelés. A gondok felelőssége, hogy a társaság megfeleljen a pénzügyi jelentéstételre és ellenőrzésre vonatkozó jogszabályoknak. Fontos feladatai még az információminőség és kontroll racionalizáció.

Katalizátor

A katalizátor a változás felelőse, aki az értékteremtésre helyezi a hangsúlyt a szervezetben. A katalizátor azonosítja, értékeli és megvalósítja az üzletileg indokolt stratégiákat és üzleti partnerként működik együtt a többi döntéshozóval, az üzletágak vezetőivel, az informatikai igazgatóval, valamint az értékesítési és marketing vezetőkkel. A katalizátor feladata, hogy a társaság elszámoltathatóan működjön; együttműködik az cég vezetésével és elismerést szerez a cég katalizátoraként.

Kapcsolat: