Ez a weboldal sütiket használ, hogy felhasználóbarát és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani látogatói számára. A weboldal böngészésekor engedélyezheti vagy blokkolhatja a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállításuk leírását a Deloitte Süti Útmutatóban találja.

könyvjelző Email Oldal kinyomtatása

Pénzügyi Kör Reggeli

Rendszeresen megrendezett hagyományos fórumunk pénzügyi ill. gazdasági vezetők számára, a Pénzügyi Kör Reggeli kimondottan pénzügyi vezetőknek szervezett esemény, ahol megbeszélhetik egymással a stratégiai döntéshozatal során felmerülő aktuális problémákat. Az esemény pompás lehetőséget kínál az ismerkedésre és tapasztalatcserére, hiszen számos magyar cég pénzügyi igazgatója vagy vezetője vesz részt a reggelin.

 

2012. február

 

A Deloitte a közelmúltban régiós felmérést végzett a pénzügyi vezetők körében, melynek eredményeit Szép Péter, a Deloitte üzletviteli tanácsadás üzletágának partnere ismertette. A kutatásból kiderül, hogy a magyarországi CFO-k többsége továbbra is negatív várakozásokkal tekint a jövőbe, de a korábbi felmérésre jellemző passzív kivárás helyett immár előtérbe kerül az üzleti modellek újratervezésének szükségessége. A jelenlegi válság turbulens jellege miatt folyamatosan új jelenségekhez kell alkalmazkodniuk a pénzügyi vezetőknek, a válságot okozó és fenntartó tényezők komplexitása pedig rendkívül magas. Nincs tehát bevált recept, a stratégiai irányok közül a felmérés alapján legtöbben a költségcsökkentésre, illetve a likviditás javítására helyeznék a hangsúlyt vállalatuknál az idei évben.

Dr. Kövesdy Attila, a Deloitte Adóósztályának vezető partnere a fokozódó adóhatósági ellenőrzésekre, és a NAV 2012-es fő ellenőrzési irányelveire hívta fel a figyelmet. Kövesdy Attila kiemelte, hogy az adóhatóság napjainkban gyakran vesz igénybe nemzetközi kapcsolatokat is az ellenőrzéshez, az európai adóhatóságok körében ugyanis egyre hatékonyabb az információáramlás. Szakértőink több példát is láttak arra a közelmúltban, hogy – jellemzően multinacionális cégek esetében - külföldi hatósági ellenőrzés hatására indul el itthon is az átvilágítási folyamat, ezért érdemes a cégeknek felkészülniük az ezzel kapcsolatos kihívásokra. Fontos kiemelni továbbá az adóhatóság egyre szofisztikáltabb megközelítését, amire példaként említhető a kifejezetten transzferárakra szakosodott ellenőrzési csoport.

Dr. Szarvas Júlia, a Deloitte-tal együttműködő Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda ügyvédje beszámolt a társasági jog közelmúltbeli, pénzügyi vezetők számára releváns változásairól. Kiemelte az osztalékelőleggel, valamint a jegyzett tőke devizában való meghatározásával kapcsolatos módosításokat, illetve a cégek adminisztratív terheinek növekedését. Ezt követően ismertette a CFO-kat leginkább érintő, a munkabérrel, munkaviszonnyal kapcsolatos munkajogi változásokat, melyek július 1-jén lépnek hatályba az új Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szerint.

A Deloitte idén első alkalommal végzett felmérést IFRS témakörben 20 tőzsdén jegyzett, valamint 8 tőzsdén kívüli cég körében, a 2010-es IFRS beszámolók alapján. Az eredményeketegy Svájcban készült, hasonló tanulmány adataival hasonlították össze szakértőink, és a legfontosabb tanulságokat Molnár Gábor, a Deloitte Számviteli tanácsadás üzletágának igazgatója foglalta össze. A felmérésből megállapítható, hogy a magyarországi beszámolók közzététele időben elmarad a nyugat-európai legjobb gyakorlattól, illetve hogy a magyar beszámolók túl sok tételt tartalmaznak a mérlegben és az eredménykimutatásban egyaránt. A felmérés egyértelművé teszi, hogy amellett, hogy a pénzügyi beszámolók megfelelnek az IFRS szabályozásának, van néhány olyan tényező - mint például a közérthetőség és a transzparencia - amire nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a cégeknek.

 

2011. március

 

A Deloitte a tavalyi év második felében a hazai adózási rendszerrel kapcsolatos felmérést végzett Magyarországon, melynek célja elsősorban az volt, hogy felmérjük a hazai vállalatok véleményét az adózási rendszerről, az adózási morálról, illetve konstruktív javaslatokat gyűjtsünk az adózási rendszer átalakításának vonatkozásában, melyet aztán az illetékes Minisztériumnak is eljuttattunk. Az összegyűjtött adatokról összefoglalót és elemzést készítettünk, melyeket a reggeli keretében Dr. Kelemen László adótanácsadó mutatott be a kapcsolódó következtetésekkel, tanulságokkal együtt.

 

Molnár Gábor, a Deloitte könyvvizsgálói üzletágának szenior menedzsere ismertette a lízing és bérleti ügyletekre vonatkozó nemzetközi számviteli szabályok változását. A lízingbevevőnél a bérleti vagy operatív lízing ügyletek jelenlegi számviteli elszámolása megszűnik, vagyis minden bérletet és lízinget a pénzügyi lízinghez hasonlóan kell majd elszámolni. A változás szinte valamennyi IFRS és US-GAAP szerinti beszámolót készítő vállalatot érint, és komoly hatása lehet az eredménykimutatásaikra is, mely új helyzet elé állíthatja mind a finanszírozó bankokat és lízingcégeket, illetve ingatlan és egyéb eszközt bérbeadókat.

 

2010. május

 

Antal Lajos, az Informatikai biztonság és adatvédelem üzletág partnere felhívta a figyelmet az üzleti folyamatok során keletkezett bizalmas adatok védelmére, nyomon követésére, valamint ezen információk nyilvánosságra kerülésére és az adatszivárgást megakadályozni képes megoldásokra. Ugrásszerűen megnövekedett az ilyen jellegű incidensek száma, a vállalatok többsége azonban a megelőzés helyett továbbra is a visszaéléseket csak korlátozottan megakadályozni képes technológiákra fókuszál.

 

Dr. Szarvas Júlia, a Deloitte-tal együttműködő Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda ügyvédje rávilágított a közzétételi kötelezettség elmulasztásának súlyos következményeire. A beszámoló közzétételének elmulasztása rövid időn belül akár a cég megszűnéséhez is vezethet, mely szankció a cégek nagy részét csak május 30-át követően fenyegeti először. Előadásunkban röviden kitérünk az éves beszámoló elfogadásakor felmerülő egyéb feladatokra, úgymint az osztalékfizetés dokumentálása és a tőkeproblémák rendezésének lehetőségei.

 

Dr. Márkus Csaba, a K+F és állami támogatások csoportjának vezetője bemutatta továbbá a nagyvállalatok számára kapacitásbővítést és létszámnövelést célzó beruházásokhoz kapcsolódó EU társfinanszírozott támogatási lehetőségeket. Szót ejtett az ITD Hungary által koordinált egyedi kormánydöntésen alapuló támogatás jövőjéről és beszélt arról, hogy a Budapesten megvalósítandó projektek támogatásintenzitása 2011-től jelentősen csökken, de ennek kedvezőtlen hatásai egyes lépésekkel elkerülhetőek.

 

2009. szeptember

 

Felhívtuk a figyelmet a módosított Áfa törvény tervezetére annak üzleti életre gyakorolt következményeivel együtt.

Bemutattuk a leglényegesebb változásokat az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) területén, ami közismerten a vállalatok átláthatóságának egyik leghitelesebb mutatója, különösen napjaink zavaros gazdasági környezetében.

 

Végül a Deloitte szakértői "útmutatót" adtak, hogyan lehet megfelelni a pénzügyi igazgatók felé támasztott összetett és változó kihívásoknak, hiszen egyszerre kell helytállniuk a stratéga/üzemeltető/katalizátor/gondnok szerepkörében.

 

2009. május

 

Ez alkalommal a likviditáskezelés, munkajog és felszámolási eljárások területén jelentkező kihívásokra helyeztük a hangsúlyt.

 

A Dr. Kövesdy Attila, az adóosztály vezető partnere által tartott bevezetést követően a pénzügyi tanácsadási osztály igazgatója, Csűrös Balázs mutatta be, hogyan fordulnak a cégek belső tartalékaik felé a jelenlegi gazdasági helyzetben, ami stratégiai jelentőséget ad a likviditáskezelés kérdésének.

 

Dr. Szarvas Júlia a Deloitte-tal együttműködő Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda ügyvédje arról beszélt, hogyan válhat a szakképzett munkatársak megtartása a versenytársak által nehezen legyőzhető versenyelőnynek. Áttekintést nyújtottunk a munkajog keretében a költségcsökkentési lehetőségekről.

 

Azt is összefoglaltuk, hogyan garantálható a jogszabályok betartása abban az esetben, ha a munkavállalók elbocsátása elkerülhetetlen. Dr. Ember Csaba előadásában arról tájékoztatta a résztvevőket, hogyan tudja egy vállalat követeléseit hatékonyan érvényesíteni a csődeljárás indításával. Ezen kívül szót ejtettünk a csődtörvény várható módosításairól, amely a sikeres vállalati átszervezés kereteit hivatott biztosítani.

Kapcsolat: