Ez a weboldal sütiket használ, hogy felhasználóbarát és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani látogatói számára. A weboldal böngészésekor engedélyezheti vagy blokkolhatja a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállításuk leírását a Deloitte Süti Útmutatóban találja.

könyvjelző Email Oldal kinyomtatása

Felhasználási feltételek

Legutolsó frissítés: [2013. február 1.]

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: "Felhasználási feltételek") a deloitte.com internetes oldalnak a bal felső sarokban "Global>Hungary" megjelöléssel ellátott oldalaira (a továbbiakban: "jelen weboldal") vonatkozó használati feltételeket rögzítik. 

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, úgy Ön nem használhatja a jelen weboldalt, és haladéktalanul meg kell szakítania a weboldallal létesített kapcsolatot

A jelen weboldalt a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Deloitte többi magyarországi tagvállalata (a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. és a Deloitte CRS Korlátolt Felelősségű Társaság) üzemelteti (a továbbiakban együttesen: "Deloitte Magyarország").

A jelen weboldal mellett a deloitte.com más globális, országos, regionális, illetve tagvállalati oldalakat is tartalmaz (a megtekintett aloldal megnevezése az oldal bal felső sarkában látható). Ezeket a globális, országos, regionális, illetve tagvállalati oldalakat a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), a DTTL valamely tagvállalata, vagy ezek valamely kapcsolt vállalkozása üzemelteti (a fentiek mindegyike a továbbiakban együttesen: “Deloitte Csoport”).

Ahol külön nem jelezzük, ott a weboldal tartalmát a Deloitte Magyarország vagy a Deloitte Csoport valamely másik tagvállalata szolgáltatja.

Ön jogosult a jelen weboldal tartalmának megtekintésére, másolására, kinyomtatására és terjesztésére, kivéve, ha valamely konkrét tartalom esetében ennek ellenkezőjére hívjuk fel a figyelmet; ennek feltétele, hogy (i) a használat kizárólag információszerzési és nem kereskedelmi célt szolgál, továbbá (ii) az Ön által a tartalomról készített másolaton szerepel a szóban forgó tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogi nyilatkozat szövege.

Ön nem jogosult a jelen weboldal részét képező semmilyen szoftver, saját fejlesztésű folyamat, illetve technológia lemásolására vagy felhasználására.

A “Deloitte”, a “Touche”, a “Tohmatsu”, a “Deloitte Touche Tohmatsu” és a “Deloitte & Touche” megnevezések, a Deloitte logó és a Deloitte Touche Tohmatsu logó, valamint a Deloitte Csoport bejegyzett, illetve be nem jegyzett, a jelen weboldalon szereplő védjegyei semmilyen formában nem használhatók fel, kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek ezt kifejezetten engedélyezik.

A jelen weboldalon szereplő, más felek védjegyeire tett utalások csupán az azonosítás célját szolgálják, és nem utalnak arra, hogy ezek a felek jóváhagyták a jelen weboldalt, illetve annak tartalmát. A jelen Felhasználási feltételek semmilyen jogot nem biztosítanak az Ön számára más felek védjegyeinek használatára.

Felelősségkorlátozás


A JELEN WEBOLDAL KIZÁRÓLAG ÁLTALÁNOS, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, ÉS A DELOITTE MAGYARORSZÁG A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL NEM NYÚJT SZAKMAI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT. MINDEN OLYAN DÖNTÉS MEGHOZATALA ELŐTT, AMELY BEFOLYÁSOLHATJA A CÉG ÜZLETVITELÉT, KÉRJE KI EGY KÉPZETT SZAKMAI TANÁCSADÓ VÉLEMÉNYÉT.

A JELEN WEBOLDAL TARTALMA A LEÍRTAK SZERINT ÉRTELMEZENDŐ, ÉS A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM TESZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN. AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VÁLLAL GARANCIÁT A JELEN WEBOLDAL HIBÁTLANSÁGÁÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MINŐSÉGI KRITÉRIUMNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT. A DELOITTE MAGYARORSZÁG ELHÁRÍT MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSOK PIACKÉPESSÉGÉRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, JOGTISZTASÁGÁRA, VERSENYKÉPESSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA ÉS PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

ÖN A JELEN WEBOLDALT KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A FELHASZNÁLÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT. A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT - LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) - A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE.

A JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ HIVATKOZÁSOK EGY RÉSZE HARMADIK FELEK ÁLTAL ÜZEMELTETETT OLDALAKRA MUTAT, AMELYEK NEM TARTOZNAK A DELOITTE MAGYARORSZÁG ELLENŐRZÉSE ALÁ; EZ ÉRVÉNYES A DELOITTE.COM BIZONYOS OLDALAIRA, VALAMINT A DELOITTE CSOPORT MÁS TAGVÁLLALATAI ÁLTAL ÜZEMELTETETT EGYÉB WEBOLDALAKRA IS. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM TESZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKKAL KAPCSOLATBAN.

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM KIZÁRÓLAG A DELOITTE MAGYARORSZÁGRA VONATKOZNAK, HANEM A DELOITTE CSOPORT MINDEN MÁS TAGVÁLLALATÁRA IS. AMENNYIBEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY PONTJA EGY ADOTT JOGREND SZERINT ÉRVÉNYTELENNÉ VAGY VÉGREHAJTHATATLANNÁ VÁLIK, ÚGY (I) AZ ÉRINTETT PONTOKAT OLY MÓDON KELL ÁTFOGALMAZNI, HOGY AZ ADOTT JOGREND SZERINT A LEHETŐ LEGPONTOSABBAN TÜKRÖZZÉK AZ ÉRINTETT PONTOK EREDETI SZÁNDÉKÁT, A TÖBBI PONT PEDIG VÁLTOZATLANUL ÉRVÉNYBEN MARAD, TOVÁBBÁ (II) MINDEN MÁS JOGREND SZERINT A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MINDEN PONTJA VÁLTOZATLANUL ÉRVÉNYBEN MARAD.

Kapcsolat: