This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Yritysvastuu

Kokonaisvaltaisen vastuun kehittämistä Suomen Deloittella

Yritysvastuu on osa Deloitten globaalia liiketoimintastrategiaa. Uskomme, että laaja-alainen vastuullisuus eri sidosryhmiä kohtaan on pitkäaikaisen menestyksen avain. Suomen Deloitten yritysvastuustrategia on linjassa Deloitten globaalin yritysvastuustrategian kanssa ja sen pohjana ovat yhteiset arvomme sekä eettiset toimintaperiaatteemme, jotka tukevat vahvasti vastuullista yritystoimintaa ja ohjaavat työtämme.

Vastuullinen ajattelu ohjaa päivittäisiä valintojamme, tekemisiämme ja tapaamme toimia suhteessa meitä ympäröivään yhteiskuntaan. Haluamme toimia vastuullisesti niin asiakkaitamme, toisiamme kuin myös laajempaa yhteiskuntaa kohtaan ja tukea osaltamme yhteiskunnallista kehitystä.

Deloitte juoksi UNICEFin puolesta

Deloitten asiantuntijat juoksivat toukokuun alussa järjestetyssä Helsinki City Run -tapahtumassa maailman lasten puolesta. Jokaisesta puolimaratoniin ilmoittautuneesta deloittelaisesta tehtiin lahjoitus UNICEFin lastenrahastoon, josta varat ohjataan UNICEFin työhön ympäri maailmaa, apua eniten tarvitseville lapsille.

Tutustu toimintaamme tilikauden 2011 aikana:

Yritysvastuu Kokonaisvaltaista yritysvastuuta – Tekojen kautta suuriin kokonaisuuksiin
Tutustu esitteeseen.


Pyrimme myös aktiivisesti kehittämään vastuullisuuttamme. Olemme jakaneet vastuullisuuttamme kehittävät toimet neljän yritysvastuu-ohjelman alle:

Community Agenda

Community Agendan puitteissa tuemme ympäröivää yhteiskuntaa vapaaehtois- ja pro bono työn kautta. Deloittella jokainen voi osallistua vapaaehtoistyöhön joko syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutusta ja työllistymistä tukevien vapaaehtoisprojektiemme taikka itse valitsemansa vapaaehtoistyöjärjestön kautta. Lahjoitamme jokaiselle työntekijälle 8 tuntia työaikaa käytettäväksi vapaaehtoistyöhön tilivuoden aikana.

Community Agendan alla tuemme myös virallisia yhteistyökumppaneitamme - kansalaisjärjestöjä ja kolmannen sektorin organisaatioita – tarjoamalla heille asiantuntijapalveluitamme pro bono -ehtoisesti. Uskomme auttavamme ympäröivää yhteiskuntaa parhaiten hyödyntämällä asiantuntijaosaamistamme yhteisen hyvän eteen. Mahdollisuus osallistua vapaaehtois- ja pro bono- työhön on arvokas ja merkityksellinen kokemus monelle asiantuntijallemme.

Tutustu Deloitten kumppaneihin sekä yhteistyöprojekteihimme

Tutustu Deloitte Suomen kansainväliseen yritysvastuuohjelmaan Perussa

 

Green Agenda

Green Agenda kehitämme uusia toimintamalleja, jotka tukevat vihreää ajattelua ja sen tuomista lähemmäksi päivittäistä toimintaamme; vihreät arvot ohjaavat laitehankintojamme, autopolitiikkamme asettaa hiilidioksidipäästöt työautoillemme ja Deloitte polkupyörät auttavat asiantuntijoitamme saapumaan lounastapaamisiin ympäristöä kunnioittaen.

 

Talent Agenda

Talent Agendan panostamme asiantuntijoidemme työhyvinvointiin ja kehittämme uusia joustavampia työnteon muotoja. Haluamme mahdollistaa asiantuntijoidemme jaksamisen ja kyvyn pärjätä vaativassa työssä. Talent Agendan tavoitteena on myös tukea monimuotoisuutta ja tasa-arvoa työelämässä.

 

Marketplace Agenda Marketplace Agendan puitteissa tunnistamme ja kehitämme kestävää kehitystä ja eettisiä kysymyksiä huomioivia palveluita sekä pyrimme integroimaan yritysvastuun ja kestävän kehityksen näkökulmia olemassa oleviin palveluihimme.

Tutustu Suomen Deloitten tarjoamiin yritysvastuun palveluihin!

Lisää Ajankohtaista

 • Deloitte Finland’s international volunteer program
  Improving the lives of Peruvian youth through skills-based volunteering
 • Deloitten selvitys: Y-sukupolvi vaatii yrityksiltä edellytyksiä innovointiin
  78 prosenttia Millennial-sukupolvesta (Y-sukupolvi) eli tulevaisuuden johtajista uskoo innovaatioihin kasvun keskeisenä edellytyksenä. Maailman talouskriisin jatkuessa jo kuudetta vuotta vain 26 prosenttia nuorista uskoo yritysjohtajien panostavan tarpeeksi innovaatioita luovien käytäntöjen edistämiseen.
 • Deloittelle vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ltä
  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE on myöntänyt vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon tänä vuonna Deloittelle yrityksen pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta tavasta kehittää vapaaehtoistoimintaa.
 • Uniqoteq ja Ruukki voittoon vastuullisten innovaatioiden sarjoissa vuoden Laatuinnovaatiokilpailussa

Hyödyllisiä linkkejä

 • ExternalURL
 • ExternalURL
Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää