This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Kestävämpi kapitalismi ja yhteisen arvon tuottaminen puhuttivat vastuullisten vaikuttajien foorumissa

Finnish Business Societyn kolmas Vastuullisen yritystoiminnan vaikuttajafoorumi kokosi yritysjohdon ja yhteiskuntavastuun vaikuttajat 14.11.2012 Deloitte Houseen Helsinkiin keskustelemaan yritysten yhteiskunnallisesta roolista. Tämän päivän kapitalismin muutostarpeita ja uuden "yhteisen arvon tuottamisen" -liiketoimintamallin hyötyjä arvioivat tilaisuudessa muiden muassa SEBin pääekonomisti Klas Eklund sekä yhteisen arvon liiketoimintamallin asiantuntija Valerie Bockstette. Kestävämmän tulevaisuuden luominen edellyttää kasvavaa ja avointa yhteistyötä yritysten, kansalaisjärjestöjen ja päättäjien kesken, tilaisuudessa todettiin. FiBS järjesti tilaisuuden yhdessä Deloitten ja Plan Suomen kanssa.

Seminaarissa pohdittiin kuinka rakennetaan kannattavaa liiketoimintaa, joka samalla auttaa ratkaisemaan paikallisia ja globaaleja ongelmia. Tilaisuudessa puhunut ruotsalainen ekonomisti ja kirjailija Klas Eklund (SEB) uskoo vastuullisuuden merkityksen yrityksissä lisääntyvän. Eklund valittiin tänä vuonna Ruotsin elinkeinoelämän merkittävimmäksi kestävän kehityksen vaikuttajaksi.

  • Vastuullinen toiminta on tuotava yrityksissä johdon asialistalle ja otettava mukaan yrityksen ydintoimintaan ja strategioihin. Tulevaisuudessa tämä on merkittävä kilpailuvaltti yritykselle. Ne yritykset, jotka eivät varaudu tähän tulevat olemaan suurissa vaikeuksissa. Ei ainoastaan tuotteidensa ja imagonsa kanssa, vaan myös kannattavuutensa vuoksi. Yrityksen on myös vaikeampi rekrytoida työntekijöitä, lataa Eklund.
  • Yritysten yhteiskuntavastuun toteutumiseksi tarvitaan Eklundin mukaan myös poliittista tahtoa. Hän peräänkuuluttaakin päättäjiltä toimia.
  • Yritysten yhteiskuntavastuusta tulisi olla kansainväliset normit ja sitovat sopimukset. Tarvitaan lainsäädäntöä ja politiikoilla on tässä merkittävä rooli, Eklund painottaa.

Vastuullisuuden strategista merkitystä korostaa myös maailman tunnetuimpiin kuuluva liikkeenjohdon guru, professori Michael Porter, joka julkaisi vuonna 2011 Harvard Business Review -lehdessä artikkelin yhteisen arvon tuottamisesta (creating shared value) Mark Kramerin kanssa. Maailmalla hittikäsitteeksi noussut yhteisen arvon luomisen liiketoimintamalli kannustaa yrityksiä miettimään uudelleen tuotteitaan, toimitusketjujaan sekä verkostojaan suuremman yhteiskunnallisen ja liiketaloudellisen arvon muodostamiseksi.

Yhteisen arvon tuottamisen asiantuntija Valerie Bockstette korostaa, että jokaisen yrityksen tulee löytää oma yksilöllinen tapansa rakentaa tulevaisuuden kannattavaa kasvua ja liiketoimintaa. Yhteisen arvon käsite auttaa ajattelemaan uudella tavalla sekä tarttumaan mahdollisuuksiin ja innovoimaan kestävää kasvua haastavissakin olosuhteissa.

  • Vastuullisuusasiat eivät voi olla yrityksessä erillisiä projekteja, vaan niiden pitää nivoutua yrityksen ydinliiketoimintaan. Yrityksen on katsottava toimintakenttäänsä uusin silmin. Sieltä on löydyttävä se juju, miten sekä kasvattaa liiketoimintaa että saada uusia innovaatioita vastuullisuuden kautta, kiteyttää Bockstette.

Yhteystiedot

Nimi:
Teppo Rantanen
Yritys:
Deloitte
Ammatti:
Toimitusjohtaja
Puhelin:
020 755 5353
Sähköposti
teppo.rantanen@deloitte.fi
Nimi:
Yritys:
Ammatti:
Puhelin:
Sähköposti
Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää