This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Commercial Due Diligence

Commercial due diligence auttaa yrityksen ostajaa varmistamaan mahdollisimman suuret hyödyt kaupasta. Palvelumme kattaa ennen kauppaa tapahtuvan strategisen suunnittelun, kaupan aikana tehtävän Commercial due diligencen sekä erilaisten kasvustrategioiden arvioinnin esimerkiksi uuteen tuotteeseen tai markkina-alueeseen liittyvän taloudellisen potentiaalin suhteen.

Commercial due diligence auttaa:

 • sijoittajia ymmärtämään ostokohteen liiketoimintaympäristön ja -mallin,
 • lainanantajia tiedostamaan mahdolliset järjestelyyn liittyvät riskit,
 • oman pääoman sijoittajia näkemään mahdollisen arvonnousun,
 • omistajia huomaamaan liiketoiminnan mahdollisen alisuoriutumisen, ja
 • yrityksiä uusille markkinoille laajentumiseen tai uuden tuotteen lanseeraukseen liittyvässä päätöksenteossa.

Tavoitteena on varmistaa ostettavan liiketoiminnan menestys räätälöimällä selvityskokonaisuus asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelumme voi sisältää esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

 • Mihin markkinoille yritys pystyy laajenemaan yrityskaupan avulla
 • Muiden kasvustrategioiden (esimerkiksi uusi tuoteryhmä, uusi maantieteellinen alue) taloudellisen kiinnostavuuden ja potentiaalin arvioiminen  
 • Potentiaalisten ostokohteiden tunnistaminen näillä markkinoilla
 • Markkinan ja liiketoimintaympäristön kiinnostavuuden arviointi
 • Arviointi kohteen yhteensopivuudesta asiakkaan jo olemassa olevaan liiketoimintaan
 • Arviointi kohteen tulevaisuuden kasvupotentiaalista
 • Kohteen liiketoimintasuunnitelman ja ennusteiden kriittinen tarkastelu liiketoimintaympäristön valossa
 • Kustannusleikkausten ja tehostamismahdollisuuksien tunnistaminen
 • Liiketoimintojen karsimiseen ja niistä luopumiseen liittyvän päätöksenteon tukeminen

Yhteyshenkilö

Jan Söderholm
puh. 020 755 5509

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

 

Sivu viimeksi päivitetty

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää