This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Arvonmääritys

Tiedätkö yrityksesi arvon?

Arvon kasvattaminen on keskeistä liiketoiminnalle. Arvonmääritys vaatii syvällistä markkinoiden, yrityksen ja sen toimintaympäristön ymmärtämistä. Myös muun kuin taloudellisen tiedon, kuten oikeudellisen ympäristön ja viranomaissääntelyn, tunteminen on tarpeen. Onnistunut arvonmääritys vaatii runsaasti analyysityötä, kokemusta sekä ammattitaitoa.

Yritysjärjestelyt ja investointianalyysit

Autamme myyjiä määrittämään, minkä arvoinen myytävä liiketoiminta on, ketkä olisivat ostajaehdokkaita ja minkä arvoinen liiketoiminta olisi heille. Arvonmääritystiimimme avustaa liikkeenjohtoa ja sidosryhmiä yrityskaupoissa, investointihankkeissa sekä strategisissa päätöksissä. Palvelukokonaisuutemme kattaa yritysjärjestelyiden kaikki vaiheet.

Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt

Neuvomme yritysjohtoa ja osakkeenomistajia uudelleenjärjestelyissä realisoimisstrategioiden ja arvonmäärityksen tekemisessä. Olemme myös tukemassa yrityksiä uuden pääoman hankkimisessa sekä esimerkiksi pesänselvittäjien apuna.

Verotukseen liittyvät arvostuskysymykset sekä kauppahinnan allokointi ja arvonalentuminen IFRS:n mukaan
Yritykset kohtaavat aiempaa useammin verotukseen, rahoitukseen sekä viranomaissääntelyyn liittyviä arvonmääritysvaatimuksia. IFRS-säännösten kehittyminen ja yleinen suuntaus käypien arvojen käyttöön kirjanpidossa merkitsevät sitä, että yritykset tarvitsevat yhä enemmän ammattimaista tukea arvonmäärityksessä. Palvelemme asiakkaitamme laajasti IFRS-säännösten soveltamisessa, kuten tase- ja tulosvaikutusten määrittelyssä tai ostetun liiketoiminnan kauppahinnan allokoinnissa aineettomien ja aineellisten omaisuuserien kesken.

Aineeton pääoma ja muut aineettomat erät
Aineettoman pääoman arvottaminen on monesti hankalampaa kuin aineellisten erien, liiketoiminnan tai osakkeiden arvonmääritys. Autamme asiakkaitamme pitkällä kokemuksella aineettomien oikeuksien arvottamisessa sekä niihin liittyvissä oikeudellisissa ja teknisissä erityiskysymyksissä.

Riita-asioiden ratkominen

Kysymys arvosta ja arvonmääritysprosessista esiintyy usein riita-asioiden yhteydessä. Silloin tarvitaan asiantuntijaa, joka esittää riippumattomaan, puolueettomaan ja perinpohjaiseen analyysiin perustuvan ratkaisuehdotuksen. Tärkeää on myös pystyä perustelemaan lopputulos ymmärrettävästi ja ytimekkäästi kaikille asianosaisille.

Ota yhteyttä

Jan Söderholm
Partner
puh. 020 755 5509

Lähetä sähköpostia

Pyydä tarjous

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää