This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Teknologiaan ja informaatioon liittyvä riskienhallinta

Teknologiaan ja informaatioon littyväOrganisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista on tuettava kustannustehokkaalla ja oikein mitoitetulla IT:n hyödyntämisellä. Ellei tietojärjestelmien kokonaisuus ole hallinnassa, seurauksena voi olla muun muassa virheellisen tai puutteellisen tiedon varassa tehtyjä liiketoimintapäätöksiä, ylimääräisiä kustannuksia, turhia riskejä sekä resurssien tuhlausta, mikä voi tuottaa yritykselle pitkällä aikavälillä merkittäviä ongelmia.

Näiden ongelmien ratkaisussa Deloitte pystyy auttamaan asiakkaitaan. Näkökulmamme ja menetelmämme korostavat liiketoimintalähtöisyyttä, lakien ja säädösten noudattamista sekä hyvää hallintotapaa. Palvelumme ydin perustuu monipuoliseen asiantuntijuuteen liiketoimintaprosesseista, IT-hallinnosta ja tietojärjestelmistä.

IT-varmistuspalvelumme koostuvat:

  • IT-hallinnon ja IT-järjestelmien auditoinneista
  • IT-riskien arvioinneista
  • IT-riskienhallinnan konsultointi / IT Governance
  • Ohjelmistonhallintaprosessien kehittämisestä
  • Palveluntuottajien auditoinneista
  • Tiedon laadun ja eheyden varmistamisesta
  • Ulkoistetun IT:n sisäisestä tarkastuksesta

Tarjoamme asiakkaan tarpeiden ja toimialan vaatimusten mukaan räätälöityjä IT-varmistuspalveluita halutussa laajuudessa erikokoisille yrityksille, yhteisöille ja julkisen sektorin organisaatioille.

Yhteyshenkilö

Lasse Ingström
puh. 020 755 5389
etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää