This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Sisäisen tarkastuksen palvelut

Sisäisen tarkastuksen rooli, asema ja tehtävät ovat muuttuneet viime vuosina toimintaympäristön vaatimusten ja lainsäädännön kehityksen mukana. Sisäinen tarkastus on ylimmälle johdolle ja hallitukselle raportoiva taho, joka konsultoi ennakoivasti hyvään hallintotapaan sekä sisäiseen valvontaan liittyvien toimintojen järjestämisessä ja kehittämisessä. Se mahdollistaa organisaatiolle asetettujen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamisen, toiminnan tehostamisen ja sen riskitekijöiden hallitsemisen, sekä lainsäädännön vaatimusten ja suositusten noudattamisen.

Sisäinen tarkastus on yksi Deloitten ydinosaamisalueista, jolla tarjoamme konsultointipalveluja halutussa laajuudessa erikokoisille yrityksille, yhteisöille ja julkisen sektorin organisaatioille. Palvelumme kattavat esimerkiksi seuraavat osa-alueet:

  • yrityksen sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi ja kehittäminen
  • sisäisen tarkastuksen perustaminen ja uudelleenorganisointi
  • sisäisen tarkastuksen laadunarviointi
  • riskianalyysi
  • IT-hallinnon ja -järjestelmien arvioinnit
  • EU-tarkastukset
  • prosesseihin ja toimintoihin kohdistuvat tarkastukset
  • yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen arviointi ja kehittäminen
  • sopimusriskit ja sopimusten mukaisuuden varmistaminen
  • väärinkäytösten ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja tutkinta.

Deloitten toimintamalli

Deloitte on kehittänyt sisäiseen tarkastukseen oman toimintamallin, joka perustuu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin (IIA). Lisäksi hyödynnämme tarkastuksissa kansainvälisesti hyväksyttyjä sisäisen valvonnan malleja, kuten COSO ERM. Globaalin verkostomme avulla voimme varmistua sisäisen tarkastuksen ajanmukaisuudesta sekä kansainvälisen lainsäädännön muutosten ja vaatimusten huomioimisesta.

Yhteyshenkilö

Tuomo Salmi, Partner
puh. 020 755 5381
etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää