This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Basel II

Basel II esindab kõige fundamentaalsemat muutust, mida on nähtud finantsteenuste kapitali reguleerimisel viimase 15 aasta jooksul. See on tipptasemel abivahend, mis hõlmab endas alljärgnevat:

    * Turu struktuur
    * Toote kujundamine
    * Klientide valik
    * Hinnastamine

Keskendudes muutustele, mis on vajalikud optimeerimaks Basel II ärilist mõju, võib Basel II muutuda konkurentsieeliseks, mitte niivõrd seadusega nõutud koormaks.

Edukad ettevõtted on:

    * Organisatsioonid, mis investeerivad targalt riskijuhtimisse
    * Suure jaeportfelliga pangad
    * Suuremad laenuandjad, mis tegelevad keerukate rahaliste tehingutega
    * Pangad, mis oskavad mikrotasandil oma turgusid analüüsida, et efektiivistada oma krediidipoliitikat
    * Suure ettevõtete laenuportfelliga pangad
    * Firmad, mis suudavad edukalt hallata operatsioonisriske
    * Firmad, mis suudavad edukalt hallata tegevusriske
    * Edukamad pangad kasutavad finantsaruandluses IAS/IFRS printsiipe ning on kujundamas finants- ja riskijuhtimist kui ühte Basel II rakendust

Vähem edukatel organisatsioonidel on:

    * väike jaeturu osa
    * spetsialiseeritus teatud tüüpi leanudele
    * väiksemad pangad vähearenenud riskijuhtimissüsteemidega
    * väike tegevusriski kogemus –väärtpaberitega tegelevad organisatsioonid peavad tegutsema ettevaatlikult

Juhtiv turu nõuanne

Deloitte on juhtiv Basel II nõustaja

Basel II on väljakutse, mis nõuab multi-distsiplinaarset lahendust. Me oleme ainsad nõustajad, kes suudavad pakkuda vajalikku teenust kogu ulatuses. Tänu meie meeskonna kogemustele ning meie poolt arendatud tarkvara ja metoodika kasutamisele on Teil võimalik kiirendada juurutamisprotsessi mitme kuu võrra ning seega olla teistest mitme sammu võrra ees.