This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Ettevõtte riskihaldusteenused

Kapitaliturud

Vajadus efektiivselt riske juhtida pole kunagi olnud tähtsam kui tänapäeval. Meie kapitaliturgude ekspertide meeskond Eestis ja terves Kesk-Euroopas aitab klientidel parandada võimet juhtida riske seoses osalemisega optsiooniturgudel.

Kasutades arenenud vahendeid ning metoodikaid, võime me parandada riskijuhtimissüsteemide ja protsesside usaldusväärsust. Läbi meie liikmesfirmade võivad meie professionaalid aidata arendada ja rakendada kogu ettevõtte kvantitatiivseid meetodeid turujuhtimiseks, tegevuse juhtimiseks ja krediidiriskideks.

Pakutavad teenused sisaldavad:

 • Riski strateegiat
 • Tururiski
 • Krediidiriski
 • Tegevusriski
 • Äriprotsessi strateegiat ja ümberkujundamist
 • Kvantitatiivseid meetodeid
 • Riskihindamist ning arvepidamist
 • Tehingu sõlmimisi ning riskisüsteemi
 • Finantsturgude divisjoni teenuseid

Kontrollikindlus

Me aitame klientidel identifitseerida, välja töötada ja testida äriprotsesside kontrolleeskirju ning protseduure ja infotehnoloogia keskkondi.

Need teenused võivad olla osana siseauditist, finantsaruannete auditist või suurte organisatoorsete muutuste tõttu individuaalsete projektidena, uute tehnoloogiate rakendamise või usaldusväärsuse tõttu kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega.

Me pakume kindlust omatehtud süsteemi arendusprojektidega ja rakendustega, mis nõuavad andmete kvaliteeti ja tervliklikkust. Lisaks viime läbi hindamisi ettevõtte kodulehekülgede kohta kontrollimaks, kas nad vastavad ettevõtte ettekirjutatud äripraktikale ja kontrolli kriteeriumitele.

Siseaudit

Praeguses kiirete muutuste ja ebakindluse ajal on tähtis määrata ja juhtida protsessi-,  projekti- ja tehnoloogiariske. Meie riskijuhtimisspetsialistid võivad hinnata organisatsiooni võimet kontrollida neid riske ja võivad aidata arendada ja rakendada parendatud kontrollide raamistikku, vähendamaks neid riske aktsepteeritava tasemeni.

Meie teenused hõlmavad:

 • Strateegiline riskihindamine
 • Siseauditi planeerimine
 • Olemasoleva siseauditi funktsiooni hindamine
 • Siseauditi funktsiooni rekonstrueerimine
 • Lühiajaline spetsialiseeritud tööjõu pakkumine
 • Tegevusulatuse laiendamise, kvaliteeti parandamise ja ratsionaliseerimise protsessid