This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Audiitorteenused

Deloitte kasutab samasugust auditi meetodit kõigis DTT liikmesettevõtetes. Meie globaalne auditi meetod, tuntud kui AuditSystem/2 (AS/2), oli esimene, mis täielikult integreeris auditi metoodika, standarddokumentatsiooni ja võimaldava tarkvara.

Kuigi meetod on sarnane terves maailmas, võtab ta arvesse, et kliendid on unikaalsed ja et finantsaruandlus ja seadusandlus on riikides erinevad. Meie rahvusvaheline auditi meetod ja tarkvara on kujundatud nii, et seda on võimalik kohandada konkreetse kliendi tegevusele ja finantsaruandlusele, samuti ka konkreetse riigi seadusandlusele. Meie teenused keskenduvad eraldiseisvate ettevõtete auditeerimisele ja kodumaiste ning rahvusvaheliste ettevõtete konsolideeritud finantsaruandlusele.
Eesti Vabariigis auditeerib meie spetsiaalne FSI auditi meeskond kahte Eesti suuremat kommertspanka, samuti varahaldusfirmasid, liisingufirmasid, kinnisvarainvesteeringuid kindlustavaid ettevõtteid ja pensionifonde.

Meie audititeenused finantsinstitutsioonidele hõlmavad:

 • finantsaruandluse auditit ja ülevaatust, mis on koostatud peamiselt vastavalt Rahvusvahelistele Finantsaruandluse Standarditele (IFRS) ja kohalikele standarditele;
 • raamatupidamise nõustamisteenuseid seoses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega
 • rahvusvaheliste auditite koordineerimist;
 • pankade ja finantsinstitutsioonide auditit;
 • pensionifondide auditit;
 • suurte pangandusgruppidega seotud heategevuslike ühingute auditit;
 • siseauditi teenuseid;
 • siseauditi kvaliteedikontrolli ülevaateid.

Meie teenuste hulka kuulub ka nõustamine ja eksperthinnangu andmine:

 • uute ettevõtete alustamiste kohta;
 • ühinemiste ja ülevõtmiste kohta;
 • aktsiaemissioonide kohta (IPO);
 • rahvusvaheliste standardite järgi (IFRS, US GAAP) finantsaruannete koostamise kohta;
 • IRFSi esmakordse rakendamise kohta;
 • ostueelse analüüsi protseduuride kohta;
 • pettuse tõkestamisega seotud teenuste kohta;
 • riskijuhtimisega seotud teenuste kohta;
 • maksude kohta.