This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Deloitte energiavaldkonna prognoosi raport 2011. aastaks


Lae alla  

Deloitte energiavaldkonna prognoosi raport 2011. aastaks keskendub jätkusuutlikkusele väljakutseid esitavas keskkonnas.


Deloitte avaldas teist aastat järjest energiavaldkonna prognoosi raporti 2011. aastaks, mis põhineb põhjalikel intervjuudel valdkonna klientide ja praktikutega ning analüüsidel üle maailma.

Kuigi globaalne majanduslangus on pöördunud tõusule, on energiavaldkonnas oodata keerulisi aegu ka 2011. aastal. Nafta hind ning majanduse taastumine ja jätkusuutlikkus mõjutavad viise, kuidas energiat toodetakse ja tarbitakse, mis omakorda on baasiks globaalsele majandusele.

“Energia mängib keskset rolli globaalse majanduse käimatõmbamisel,” ütles Peter Bommel, Deloitte Touche Tohmatsu Limited Globaalse Energia & Ressursside valdkonna liider. “ Ennustada energia ja ressursside sektori järgmise 12 kuu arenguid ei ole kerge, aga Deloitte’i energiavaldkonna prognoosi raport püüab luua debatti, esitades võimalikke valdkonna arengusuundi ning aitab ära tunda võimalusi ja potentsiaalseid tegevussuundi”.

Arenevad turud on liitumiste ja ülevõtmiste kasvus esirinnas
• Energiavaldkonnas aset leidvate liitumiste ja ülevõtmiste aktiivsus toimib lainetena, mida juhivad arenevate turgude nafta- ja gaasiettevõtted. Liitumiste ja ülevõtmiste teine laine on hetkel ilmnemas ning see hõlmab riiklikke ettevõtteid Venemaalt, Lõuna-Koreast, Brasiiliast ja Malaisiast. Kolmas laine, mis on kujunemas, sisaldab riiklikke naftaettevõtteid Indiast ja Venemaa regioonist.
• Ettevõtete ühinemisjärgne integratsioonivõimekus on olulisim eriti ühinevatel turgudel, kus on keerulised finantseerimisskeemid, kultuurilised erinevused ja ebakindel regulatiivne keskkond, mis sageli raskendab eeldatava sünergia elluviimist.
• Hiina kasvav koostöö maavarasid omavate riikidega toob kaasa selle riigi majanduse veelgi kiirema arengu ning aitab kaasa ka maailma majanduse arengule järgnevate aastate jooksul. Sellisel koostööl on positiivne efekt nii energiaturgudele, infrastruktuurile kui tootmisele.

Taastuvenergia positiivsed väljavaated päikeseenergia muutumisel mainstream’iks.
• 2011. aastal ja edaspidi on oodata päikeseenergia tehnoloogia laialdasemat kasutuselevõttu eraisikute ja väikeste ettevõtete poolt seniste suurtootjate asemel.

Vee-energia olulisus kasvab veelgi
• Jätkusuutlikkuse argumendid pole mitte ainult äriliste otsuste baasiks vaid ka otsustavad tegurid globaalses konkurentsis.

Keskkonnakaitse ja turvalisus muutuvad üha olulisemaks
• Viimasel ajal aset leidnud keskkonda, tervist ja turvalisust puudutavad juhtumid nafta- ja gaasitööstuses viivad suure tõenäosusega riiklike järelvalvemeetmete tõhustumiseni erinevate energiatootmise valdkondade üle.
• Looduslike gaasimaardlate avastamise buum on muutnud ka energiavaldkonna mängureegleid, samas on arvata, et see ei kesta väga kaua ning selle mõjud ei pruugi olla nii laialdased ja pikaajalised nagu esmalt arvati. See on tingitud kasvavast keskkonnakaitsest, mis keskendub riiklikele uuringutele valdkonnaga seotud ohtudest.

Elektriautod raputavad autotööstust
• Tarbijatel on alati olnud tohutult võimalusi valida erinevate automudelite vahel, otsustades, kuidas nende autod välja nägevad ja tunduvad. Varsti aga lisandub sellele ka suurel arvul võimalusi valida, millist kütust autod tarbivad.
• Hübriidautod jäävad eeldatavasti jätkuvalt populaarseks, samas kui laetavad elektri hübriidautod ja elektriautod hakkavad tarbijate nõudmisel laialdasemalt levima.

Inglise keelse raporti leiate manusest.