This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Hindamisteenused transporditööstusele

Kuidas me saame aidata

Deloitte finantsnõustamise hindamispraktikal transporditööstuses on tähtis koht keerukate ülesannete lahendamisel klientidele. Meie juhtrolli nurgakiviks transpordi valdkonnas on meie tahe strateegiliselt investeerida antud tööstusele pühendunud professionaalide meeskonda. See pühendumus on võimaldanud meil arendada sügavuti oma teadmisi erinevates transpordi võtmesektorites. Järgnevas nimekirjas on esitatud näited meie viimastest tegemistest.
Oleme hinnanud varasid ärivaldkondadele järgnevates sektorites:

 • Lennundus
 • Kommertstransport
 • Reisisõidukite portfellid
 • Raudtee

Oleme hinnanud erinevaid varasid, kaasa arvatud:

 • Lennukid
 • Lennujaamad
 • Sillad
 • Busside hooldusrajatised
 • Söevagunid
 • Kaubavedurid
 • Mereterminalid ja sadamad
 • Reisijate ja kauba raudteesüsteemid
 • Reisisõidukid
 • Raudteevagunid
 • Raudtee infrastruktuur
 • Raudtee hooldusrajatised
 • Raudtee sorteerimisjaamad
 • Laevad
 • Maksustatavad teed
 • Veoautod
 • Tunnelid

Lennundus

Wizz Air hindamine
Deloitte hindas Ungaris Wizz Air-i eesmärgiga määrata kindlaks ettevõtte turuväärtus ja ettevõtte poolt pakutavaid töötajate aktsiaoptsioone. Analüüs koostati IFRS aruandluse eesmärgil. Selleks, et kindlaks määrata ettevõtte tegelik turuväärtus, kasutasime tulu- ja turupõhist lähenemist. Optsioonide väärtuse arvutamisel kasutasime binominaalset ja Black-Scholes mudelit.

Skandinaavia lennujaam
Deloitte teostas uuringu Skandinaavia suurimas lennujaamas. Meie uurimus hõlmas järgnevat: detailse asenduse kuluanalüüs, tegevustulu ja –kulu analüüs, suurima ja parima kasutuse hindamine, mis hõlmas tasuvusanalüüsi ja hinnangut ning alternatiivse operaatori ja kasutaja analüüsi. Rajatis hõlmas lennukeid, terminale, parkimisstruktuure, erinevaid kontorihooneid, maaparandusi, elektrirajatisi ja telekommunikatsiooni tehnikat.

Raudtee

Läti Raudtee põhivara hindamine
Deloitte teostas põhivara ja ettevõtte kinnisvara turuväärtuse hindamist, et aidata juhtkonnal ja valitsusel määrata kindlaks varade bilansiline väärtus. Nimetatud hindamise kaudu oli raudteefirma suuteline kehtestama varade amortisatsioonibaasi, mis oli aluseks raudtee tariifistruktuuri väljatöötamiseks.

Munitsipaalomandis olevad reisijate raudtee infrastruktuuri süsteemid
Deloitte teostas uuringuid mitmetes Euroopa munitsipaalomandis olevate reisijate raudtee infrastruktuuri süsteemides. Meie uurimistööd hõlmasid majanduslikke ja regulatiivseid uuringuid, detailset ajaloolist ehituskulu ja asenduskulu analüüsi, tegevustulu ja kuluanalüüsi ning alternatiivse operaatori ja kasutaja analüüsi. Analüüsitud varad hõlmasid sorteerimist, raudteevõrku (ballast, liiprid ja raudtee), raudtee tsiviilstruktuurid (sillad, tunnelid ja viaduktid), raudteerajatised (veeremi hoiustamise- ja hooldusrajatised), reisiterminalid, elektriline jaotustehnika ning signalisatsiooni ja telekommunikatsiooni süsteemid. Oleme teostanud raudtee infrastruktuuri hindamistöid munitsipaalomandis olevatele reisisüsteemidele:

 • Austria: 60 kilomeetrit raudtee transporti
 • Belgia: 300 kilomeetrit raudtee infrastruktuuri
 • Saksamaa: 1,000 kilomeetrit raudtee infrastruktuuri

Maksustatavad sillad, maanteed, ja tunnelid

Kreeka maksustatavate teede projekt
Koostasime tasuvusanalüüsi maksustatavate teede kohta Kreekas. Meie poolt teostatud analüüsi ajal oli nimetatud kiirtee suurimaks Kreekas teostatud ehitusprojektiks. Ehituse lõppedes ulatub tee kogu Põhja-Kreeka Egeuse mere kaldast läänes kuni Türgi piirini idas. Aitasime agentuuril välja töötada maksustatava tee, määrates kindlaks ja hinnates tee kommertskasutuse erinevaid vahendeid. Lisaks maanteerajatise enda kapitaliseerimisele, olime abiks ka tasuvusanalüüsi teostamisel maantee kasutamisel kommertsotstarbeks.