This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Veetransport

Hiljuti toimunud suured ühinemised ja ülevõtmised mõjutavad suuresti globaalset veetranspordi tulevikustsenaariumit. Võtmepiirkondi mõjutavad sihtsadamad ja ümberlaadimiskeskused. Ka on oodata logistikaketi ümberkujundamist. Eeldatavalt avatakse uusi liine, kuna konkurents tegijate vahel tiheneb ja selle tulemusel tekivad laevafirmade ja sadamate vahel strateegilised liidud. Suuremad tegijad naudivad suuremat mõjuvõimu läbirääkimistel ning konteineräri liigub nimetatud tegijate poolt eelistatud terminalidesse.

Üha kasvav laevade suurus on oluline veetransporditööstust mõjutav tegur. 10,000 TEU laevad on juba kohal. Tegijate arv väheneb ja esile kerkivad ülisuured sadama operaatorid ning nende privatiseerimine loob potentsiaali ühinemiseks. Erasektori kaasamise suurendamine annab juba vajaliku kapitali ja tehnilise kompetentsi, samal ajal kui uus tehnoloogia tekitab uusi võimalusi. Tööstuse eksperdid väidavad, et juhul kui sadamate ja laevafirmade olemasolevad tegevus- ja kasutustasemed säilitatakse, tuleb luua lisavõimsusi, et tulla toime prognoositava globaalse nõudlusega. 

Pidevalt rakendatakse survet suurendada laevade suurust veelgi. Ka kasvab konteinerlaevade kiirus, mille tulemuseks on kiiremad reisid, lühem sadamas viibimise aeg ning surve maksimeerida kaide tootlust. Samuti on tulevikus oodata sadamate integreerumist teiste toetavate transpordiliikidega ja lõpuks laevaliinide ja sadamate kontsentreerumist väiksema arvu omanike kätte. Laevafirmasid võib näha suurendamas oma sadamate võimsusi, et tulla toime nõudlusega.

Kõikides transpordisektorites tegutsevad ettevõtted suurendavad oma globaalset haaret liikudes oma äritegevuse kasvatamise eesmärgil üle oma geograafiliste piiride. Praegu valitseva majanduskliima, tiheda konkurentsi ja regulatiivsete muutuste poolt esitatud väljakutsed nõuavad väga häid professionaalse teenuse pakkujaid, kes on pühendunud sellele, et aidata nimetatud ettevõtetel olla edukad.