This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Raudteetransport

Euroopa raudteetransport tegi läbi liberaliseerimise 1990. aastate teisel poolel. Kuigi enamik raudtee-ettevõtteid on siiani riigi omanduses, on nüüd erinevate raudteefirmade vaheline konkurents ühel ja samal territooriumil võimalik. Raudteetööstus koos oma tarnijatega täiendavad pidevalt oma tooteid. Värskemate uuendustena võib esitada uut Saksa ICE-300, futuristliku pudelininaga rongide suure kiiruse tehnoloogia. Üle 60% Euroopa lennuliiklusest on kohalik või Euroopa sisene ja arvestused näitavad, et kaks kolmandikku nimetatud liinidest on „lühiliinid“ ja konkureerivad otseselt raudteega. On välja arvutatud, et kuni 3 tunniste raudteeliinide puhul on raudteetranspordi ajakulu võrreldes lennutranspordiga väiksem ning väldib ülerahvastatud ja kitsaid lennujaamu ja hilinevaid lende. Vastuseks nimetatud trendile on lennufirmad vähendanud mitmeid oma lühilende, mida raudtee võib efektiivsemalt teenindada. Kauba raudteetransport liberaliseeriti osaliselt 2003. aasta märtsis. Kauba-raudtee tööstuses on hetkel mitmeid puudusi, suuresti tänu sellele, et investeeringud uutesse kaubatehnoloogiatesse on olnud väikesed. Euroopa raudtee killustumine mõjutab tugevasti ühendveotehnoloogial põhineva kaubasektori teenuste kvaliteeti ja ajastust. Hetkel töötab Euroopa raudtee ühendveotehnoloogiate ja koostalitlusvõime teemade kallal, mis on Euroopa Transpordiprogrammi kaheks võtmeaspektiks.