This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Lennutransport

Hetkel tegutseb enam kui 1,000 graafikujärgset lennuliini, kus lendab enam kui 15,000 kommertslennukit, transportides pardal peaaegu 2 miljardit reisijat ja enam kui 20 miljonit tonni kaupa aastas, umbkaudu 40% maailma valmistoodangu ekspordist lähtudes väärtusest. Kui võrrelda tööstust rahva arvuga, oleks see oma majanduse kogutoodangu poolest maailmas seitsmes. Planeeti väiksemaks muutes, on lennutransport lähendanud majandusi ja kultuure, stimuleerides majanduskasvu ja edendades sotsiaalset ja kultuurilist vahetust üha rohkem vastastikuses sõltuvuses olevas globaalses keskkonnas. Püüdes rahuldada globaalse majanduse ja üha mobiilsema rahvastiku vajadusi, seisavad tööstused silmitsi mitmete väljakutsetega.

Muutuv tööstus

Kuid nende ees seisvad väljakutsed on täiesti erinevad nendest, millega teistel tööstustel tuleb silmitsi seista. Seda eriti arvestades praegust majanduskliimat, mõningates lennufirmades valitsevat finantskaost, ja üha suureneval konkurentsil põhinevat keskkonda, mis suurendavad vajadust lennutranspordi radikaalse restruktureerimise järele.

Üldine arvamus on selline, et tööstuse konsolideerumine on möödapääsmatu. Traditsioonilised kandjad transformeeruvad rahvusvaheliste operaatoritega rahvuslikest firmadest globaalselt fokuseeritud ettevõtteks. Näiteks mõned eksperdid arvavad, et viie aasta pärast võiks Euroopas olla ainult neli kuni viis tegijat.

Nimetatud suunad rõhutavad vajadust regulatiivsete muudatuste järele, kõige rohkem püüet töötada välja liberaliseeriv kokkulepe Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Läbirääkimised Ameerika Ühendriikide Transpordiministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vahel, mis algasid 2003. aasta detsembris, sillutavad teed ühtse lennuturu loomiseks Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel.

Nimetatud komplekssed väljakutsed ja muutused nõuavad ka parimaid teenusepakkujaid. Deloittes püüame pidevalt parandada oma klientidele pakutavaid teenuseid lennu-ja transporditööstuses.

 

Uuri veel

  • Globaalsed lahendused lennundusvaldkonnale
    Deloitte`i teenused lennundusvaldkonnale.
  • Lennundus ja jätkusuutlikkus
    Heitekoguste probleemid lennundussektoris.