This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Siseaudit

Viimaste aastate jooksul on siseaudit läbi teinud drastilisi muudatusi: kui varasemalt on rõhuasetus olnud traditsioonilisel auditeerimisel, mille eesmärgiks oli ettevõtte väärtuse kaitsmine, siis nüüd võtab siseaudit n.ö. sisekonsultandi rolli, eesmärgiga tõsta aktsiakapitali väärtust.
Deloitte’i professionaalne auditimeeskond võtab siseauditis riskipõhise lähenemise, et aidata klientidel parandada tootlust ning toimingute kasutegurit. Me töötame klientidega tihedas koostöös, pakkudes laia valikut teenuseid:

  • Siseauditi funktsiooni kvaliteedi kontrollimine
  • Siseauditi juurutamine ja arendamine
  • Siseauditi parima praktika tuvastamine (benchmarking)
  • Revisjonikomisjoni teenused
  • Tegevusriskide hindamine ja siseauditi planeerimine
  • Terviklikult või osaliselt sisseostetud siseaudit
  • Siseauditi mehhanismid ja metoodika