This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Infotehnoloogia turvalisuse ja infohalduse riskide konsultatsioonid

Meie teenused aitavad organisatsioonidel infotehnoloogia (IT) turvalisuse lõimimisel igapäevase tegevusega.

IT riskide hindamine

Meie teenuse eesmärgiks on hinnata IT ressursside, protsesside ja oskuste turvalisuse taset. Lähtekohaks on ettevõtte äritegevuse nõuded. Tehnilise turvalisuse hindamine võib omakorda keskenduda süsteemiinfrastuktuurile, võrkudele või üksikutele süsteemidele. Testime tehnilise arhitektuuri haavatavust, mille alusel teeme ettepanekuid lisaks turvaaukude leidmisele ka IT haldus ja hooldusprotsesside arendamise eesmärgistamisel.

IT haldus ja arendus

Hästi toimivalt ettevõttelt eeldatakse terviklikku IT turvariskide haldamist ja arendust. IT arhitektuuri kuuluvad IT turvapoliitika ja põhimõtted ning eeskirjad ja standardid, millega igapäevaselt IT turvalisuse realiseerumist juhitakse. IT turvalisuse järjepideva arendamise tagamiseks, peab organisatsioonil olema IT turvalisuse arendamise plaan. Metoodilise alusena kasutame lisaks Deloitte rahvusvahelistele andmebaasidele ISO/IEC 17799 ja BS7799 standardeid.

IT turvalahenduste valimine ja juurutamise tugi

Aitame klientidel leida oma vajadustele vastava IT turvalahenduse. Arvestame valiku tegemisel organisatsiooni praeguseid ja tulevasi ärilisi ja tehnilisi vajadusi. Vajadusel loome eeldused ka erinevatele arhitektuurilahendustele ja aitame juurutamisplaani koostamisel. Oleme sõltumatud süsteemide ja toodete müüjatest ja võime seega objektiivselt aidata tark- ja riistvarapõhiste turvalahenduste vajaduse kaardistamisel ning valiku tegemisel.