This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Äritegevuse talitluspidevuse ja taasteplaneerimine

Äritegevuse alustala

Äritegevuse jätkuvuse kindlustamine on üks hea ärijuhtimise, riskijuhtimise ja turvalisuse alustaladest. Ettevõttel tasub valmistuda tegevuse jätkuvust takistavate asjaolude ja katastroofide tarbeks aegsasti, koostades talitluspidevuse ja taasteplaanid. Ajakohastatud plaan aitab ettevõttel võimaliku katastroofi mõjud mõistliku aja jooksul lahendada.

Valmistumine probleemideks

Paljudes ettevõtetes lähenetakse asjadele positiivselt, ning võimalike ootamatute probleemide või riskide analüüsimiseks pole tavaliselt aega. Positiivsus ei ole halb kuid äritegevuse jätkuvust ohustavate katastroofide või takistuste alahindamine ja nende tarvis mitte valmistumine võib ettevõttele ühel päeval põhjustada ootamatult suuri kulutusi. Ilma ajakohase talitluspidevuse plaanita võib probleemidest või katastroofist välja tulemine kesta päevi, nädalaid või isegi kuid.

Eesmärk ja meetodid

Äritegevuse talitluspidevuse planeerimisele spetsialiseerunud spetsialistid aitavad klientidel ära tunda äritegevuse jätkuvust ohustavad riskid ja nende mõjud äritegevuse erinevatele valdkondadele. Meie meetodid sisaldavad kogu organisatsiooni äritegevuse või piiratud protsessi või süsteemi riskide kaardistamise, riskide mõjuanalüüsi ja kriitilisuse analüüsi ja erinevate variantide hindamise koos soovitustega. Koostame talitluspidevuse plaani ja taasteplaanid, testime, koolitame ja ka vajadusel perioodiliselt uuendame plaane.