This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Käibemaksu-, aktsiiside- ja tollialane nõustamine

Eesmärk:
Maksukulu vähendamine
Maksuriskide minimeerimine
Maksuefektiivse tehingutestruktuuri väljatöötamine
Seaduse nõuetele vastavuse tagamine

Teenused:
* Käibemaksuefektiivse struktuuri ja tehingutevoo planeerimine (supply chain management)
* Nii piiriüleste kui ka riigisiseste tehingute analüüs ja nõustamine vajalike sammude osas
* Mahaarvatava sisendkäibemaksu maksimeerimine proportsionaalse sisend-käibemaksu mahaarvamise võimaluse korral
* Nõustamine aktsiisialastes küsimustes
* Valitud perioodi käibemaksuarvestuse õigsuse kontroll

Kasu:
Maksuriskide kindlakstegemine
Nõu maksuriskide hajutamiseks vajalikeks sammudeks
Maksuefektiivsete lahenduste pakkumine
Abi uue praktika sisseseadmisel Teie äriühingus