This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Euroga seotud teenused

Seoses euro kasutuselevõtuga on aktsiaseltsidel ja osaühingutel kohustus konverteerida oma aktsia-/või osakapital eurodesse.

Aktsia või osakapitali eurodesse ümberregistreerimisele ei ole kehtestatud lõpptähtaega, küll aga kehtib piirang, mille kohaselt alates 1. jaanuarist 2012 kantakse äriühingu põhikirja ja/või aktsia-/osakapitali muudatus Äriregistrisse vaid juhul, kui äriühingu kapital on arvestatud ümber eurodesse.
Sõltumata põhikirjas sätestatud kõrgendatud hääleenamuse nõuetest, saab vastavaid otsuseid võtta vastu üldkoosolekul esindatud osanike või aktsionäride lihthäälteenamusega.

Meie poolt pakutav teenus sisaldab järgmiste dokumentide koostamist:
* aktsionäride/osanike koosoleku protokoll;
* uus põhikiri;
* taotlused EVK-le seoses aktsia-/osakapitali teisendamisega (EVK-s tuleb muudatused registreerida kõigil aktsiaseltsidel ja neil osaühingutel, mis on Väärtpaberiregistris registreeritud);
* juhatuse poolt notari juures allkirjastatud avaldust Äriregistrile uue aktsia-/osakapitali (eurodes) registreerimiseks

Deloitte maksu- ja juriidiline osakond aitab vormistada kõik vajalikud dokumendid, organiseerida notarisse aja ning korraldada dokumentide esitamise nii EVK-le kui Äriregistrile.