This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Maksu- ja juriidilised teenused

Deloitte’i võrgustik katab rohkem kui 150 riiki ja võimaldab pakkuda mitut riiki hõlmavaid maksunõustamise teenuseid. Leiame ja soovitame kõige sobivamaid lahendusi, mida Deloitte’i eksperdid on maailma erinevates riikides välja töötanud. Meie võimalused ja teadmised ei piirdu ühe konkreetse riigiga.

Osutame ettevõtlusmaksudealaseid nõustamisteenuseid koos uuenduslike maksuplaneerimise lahendustega, mis võimaldavad vähendada nii otseste kui ka kaudsete (nt. käibemaksu) maksudega seonduvaid riske.
 
Osutame juriidilisi teenuseid, eelkõige äriühingute asutamine, ühinemised ja ülevõtmised, likvideerimine. Lisaks osutame ka muid juriidilisi teenuseid, mis muuhulgas hõlmavad kommertsprobleemide, intellektuaalse omandi, kinnisvara ja tööõiguse aspekte.
  
Meie eksperdid aitavad teid kõige maksuefektiivsema investeerimisstruktuuri väljatöötamisel, et saaksite maksimeerida omanikele jaotatavaid vahendeid. Pakume ka maksuarvestuse teenuseid, mis tagavad maksudega seotud juriidiliste kohustuste tõhusa, õige ja õigeaegse täitmise.

Konsultatsioonide käigus analüüsime piiriüleseid tehinguid maksustamise aspektist, võttes arvesse EL õigust, rahvusvahelisi maksulepinguid ja kohalikke seadusi. Kohandame oma nõuandeid lähtuvalt kliendi sisemisest ja välisstruktuurist, hinnapoliitikast, samuti rahavoogude juhtimise põhimõtetest. Lisaks aitame klientidel maksuametnikega efektiivselt suhelda.

Aitame välja töötada ka töötajate soodustussüsteeme, samuti luua ja ellu viia pensioni-, kindlustus- ning motivatsioonipakette.

Mait Riikjärv
Maksu- ja juriidilise osakonna juht