This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Omakapitali seadusega vastavusse viimine

Oleme aidanud paljudel ettevõtetel viia omakapital vastavusse äriseadustiku nõuetega, peamiselt läbi mitterahaliste sissemaksete.

Etapiviisiliselt oleks protsess järgmine:

* valmistame ette üldkoosoleku otsuse aktsia-/osakapitali suurendamise kohta;
* koostame kogu mitterahalist sissemakset puudutava dokumentatsiooni – mitterahalise sissemakse üleandmise lepingu, mitterahalise sissemakse üleandmise-vastuvõtmise akti, mitterahalise  sissemakse hindamise akti ning vajadusel ka audiitori hinnangu juhatuse poolt koostatud mitterahalise sissemakse hindamise akti õigsusele;
* avaldus Äriregistrile

Alates 2011. aastast on osaühingutes antud mitterahalise sissemakse hindamise õigus juhatusele. Sellega seoses tuleb üle vaadata osaühingu põhikiri, ning vajadusel vastavad muudatused ka sinna sisse viia.
Juhul, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist nõuetele vastavuse osas kontrollima vandeaudiitor. Meie audiitorid aitavad Teid nimetatud protsessiga meeleldi.