This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Siirdehinnad

Eesmärk:
Maksuriskide minimeerimine
Erinevate riikide maksuseadustes ja rahvusvahelistes maksulepingutes sisalduvate soodustuste maksi-
maalne kasutamine
Vastavus siirdehinna dokumentatsiooni nõuetele

Teenused:
Siirdehindadega seonduv planeerimine
Maksuefektiivse tarneahela (tax aligned supply chain) väljatöötamine vastavalt kliendi vajadustele, abi uue tarneahela juurutamisel
Siirdehindadega seonduvate maksuriskide kindlakstegemine
Kohustusliku siirdehindade dokumentatsiooni koostamine
Grupisiseste laenu- ja teenuselepingute koostamine (kõrgendatud tähelepanu siirdehindade riski maandamisele)
Abi planeeritu elluviimisel

Kasu:
Vähenenud maksukulu (lisaks tulumaksule võimalik ka käibemaksu ja tollimaksude osas), võimalikud maksuriskid on identifitseeritud ja maandatud
Koostatud on siirdehindade dokumentatsioon, mis vastab seaduse nõuetele ning minimeerib tulumaksuriski
Grupi äriühingute vahel on sõlmitud korrektsed lepingud