This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Finantsnõustamine

Finantsnõustamise teenused hõlmavad ettevõtete rahanduse, samuti ka hindamis- ja analüüsiteenuseid. Huvi ettevõtete omandamise või müümise, arengu- ja riskikapitali, äri ja varade hindamise ja nende väärtuse tõstmise strateegiate, võltstegevuste uurimise vastu rahuldatakse kiirelt ning efektiivselt.

Finantsnõustamise teenused sisaldavad muuhulgas alljärgnevat:

Aitame määratleda liitumiseks ja omandamiseks sobilikke ettevõtteid ning teostame vastavaid hindamisanalüüse ning toetame kliente tehinguväärtuse ning - tingimuste läbirääkimistel. Tagame, et tehingud teostatakse ja viiakse lõpuni tõhusalt ja konfidentsiaalselt.

Meie strateegiliste ettevõtete omandamise teenused, nende otsing ning analüüs aitavad klientidel teostada strateegilisi oste, mille tulemusena laieneb nende äri ja tugevneb nende kohalik ning rahvusvaheline turupositsioon.

Pakume ostueelset kommerts- ja finantsanalüüsi (due diligence), rakendades meie mitmefunktsionaalset meeskonda, et aidata klientidel teostada nende strateegilisi plaane, töötades välja vajalikke protseduurid, et täiuslikult analüüsida nende omandamiste sihte ja aidates neil määratleda võimalikke “tehingu rikkujaid” ning tehingu positsiooni.

Kasutades meie poolt väljatöötatud konkurentsivõimelist võrdlusanalüüsi, võrdleme meie klientide majandustegevuse tulemusi rahvusvaheliste näitajatega ning nende konkurentide vastavate tulemustega.

Meie äri-, kinnisvara ning ettevõtte varade hindamise teenused aitavad meie klientidel hinnata õiglaselt ja adekvaatselt oma ettevõtet (ärisegmenti) ja varasid, mis on müügiks, soetamiseks, finantseerimiseks, kohtuvaidluse objektiks, ühendamiseks, ostuhinna määratlemiseks või muuks otstarbeks.

Osutame äriinformatsiooni leidmise teenuseid, kogudes klientidele taustinformatsiooni nende potentsiaalsete äripartnerite kohta.

 

Priit Viru
Finantsnõustamise osakonna juht